top of page
Szukaj

Ona zawsze doradzi!

Cała rodzina klaweriańska świętuje dziś razem z Maryją, Matką dobrej Rady - Patronką Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera.


Maryja Matka Dobrej Rady ma swoje miejsce we włoskim sanktuarium w Genazzano jest obecna Jej tajemnicza, żywa i silna obecność, która przyciąga, porusza, urzeka i przemienia pielgrzyma. Tam naprawdę każdego dnia doświadcza się tego, co dwutysiącletnie doświadczenie Kościoła wyraziło w krótkim i zwartym wyrażeniu: idzie się do Jezusa przez Maryję: "Ad Iesum per Mariam". A Maryja, Matka Syna Bożego, na przestrzeni wieków wybrała nieskończoną liczbę miejsc, takich jak Genazzano, aby sprawować to pośrednictwo i być Matką wszystkich tych, którzy stają się dziećmi Bożymi, Matką wszystkich wierzących i każdego człowieka, który szczerze szuka Boga. Któż mógłby zliczyć wszystkie sanktuaria maryjne, duże i małe, rozsiane po całym świecie? Dziewica Maryja jest czczona pod wieloma tytułami, ale zawsze jest wzywana, zawsze jest pośredniczką łask, jedyną Matką Boga i naszą: Maryją!

Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska tak pisała w 1904 roku, do swoich sióstr o Maryi, Matce Dobrej Rady:

Jakże korzystnym jest dla nas, że jesteśmy teraz oddane w sposób szczególny pod opiekę Matki Bożej Dobrej Rady! Bo tylko Ona sama może nam dać właściwą radę w każdej potrzebie. Potrzebujemy Doradczyni tak w sprawach duchowych, jak i doczesnych; a któż byłby bardziej do tego zdolny niż Matka Boża Dobrej Rady? Któż, jak nie Ona, poradził nam byśmy opuściły świat i poprzez zachowywanie rad ewangelicznych ściślej złączyły się z Jezusem. Ale również w sprawach  doczesnych potrzebujemy rady, dlatego możemy i powinnyśmy zwracać się do Maryi.

Ona na pewno nam poradzi i pomoże; bo Doradczyni Niebieska różni się od tych ziemskich właśnie tym, że umożliwia nam wypełnienie swej rady.

Tu zawsze przychodzi mi na myśl pewna pani, która dawno temu mówiła mi: ”Pani Hrabina powinna bardziej zwracać na siebie uwagę, nie pracować tyle, itd.”. Ludzie dobrze potrafią dawać rady, ale zwykle opuszczają nas by zobaczyć jak je zrealizujemy. Matka Boża tak nie czyni. Gdy daje nam radę, pomaga nam również w jej wypełnieniu.

            Cóż więc radzi nam Maryja? Popatrzmy trochę na obraz Matki Bożej Dobrej Rady. Czyż nie wygląda jakby Maryja słuchała Dzieciątka Jezus i potem mówiła nam: „Czyńcie to co On wam powie”? Ona otrzymuje mądrość od samego Dzieciątka Jezus; cóż więc nam będzie radzić? Bez wątpienia, zawsze to co jest bardziej doskonałe. Maryja będzie nam zawsze radzić, pomagając nam również do wypełnienia tego; tym bardziej teraz odkąd jesteśmy oddane w sposób szczególny pod Jej opiekę, tj. pod kierownictwo Matki Bożej Dobrej Rady.
Tytuł, pod którym Maryja jest czczona, wywodzi się z bardzo żywego doświadczenia ludu chrześcijańskiego i jest tytułem o głębokim znaczeniu doktrynalnym. Liturgia święta Matki Dobrej Rady pomaga nam to zrozumieć; wśród czytań biblijnych, które proponuje do medytacji wiernych, jest fragment Ewangelii o "Weselu w Kanie" (J 2). Słowa, które Maryja wypowiada do sług przy tej okazji, ukazują nam pierwsze znaczenie maryjnego tytułu, najbardziej bezpośrednio doświadczane i rozumiane przez każdego chrześcijanina. Maryja mówi więc do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Jezus". Słowa te stanowią radę Maryi nie tylko dla tych sług, ale dla wszystkich ludzi, dla wszystkich, którzy pragną spotkać Boże miłosierdzie w swoim życiu. Matka Dobrej Rady jest wezwaniem tych, którzy doświadczyli w tej Matce doskonałej doradczyni w życiowych wyborach i próbach.

 

Ale Matka Jezusa jest Matką Dobrej Rady z jeszcze bardziej szczególnego tytułu: plan, projekt, zamysł Boga, aby zbawić ludzkość, jest wyrażony w Piśmie Świętym, a w szczególności w proroku Izajaszu, za pomocą tego samego terminu, który stanowi tytuł maryjny: Rada Boża! Teraz sercem, kluczem do tej "Rady Bożej" jest Pan Jezus, "Cudowny Doradca", który jest Synem Bożym (tak czytamy w pierwszym czytaniu liturgii dzisiejszego święta). Matka Dobrej Rady oznacza zatem: Matka Pana Jezusa, który jest Dobrym Planem Boga dla nas!

Comments


bottom of page