top of page

Nowenna

Modlitwa

O Boże, pomnóż Twe łaski dla tych, którzy o nie prosić będą,
z ufnością pokładaną w pomoc bł. Marii Teresy.
Niech naśladowanie jej cnót i uczynków
gorliwości jakie pełniła w swym życiu
zapewni nam Twoje błogosławieństwo.
Bł. Maria Teresa przez swe wstawiennictwo niech będzie jeszcze jedną więcej opiekunką, która będzie nas wspierać w kłopotach
i smutkach tego życia,
a szczególnie niech wyprosi łaskę 
(tu wymienić swą prośbę) oraz dopomoże nam do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Bł. Mario Tereso, módl się za nami!

novena_titolo_it-1200x563.jpg
IMG_7661 (1).jpg

 

IMG_1859.JPG

Bł. Mario tereso, módl się za nami.

Co to jest nowenna?

Nowenna to dziewięciodniowa modlitwa w jakieś szczególnej intencji. W Nowennie do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej prosimy naszą Błogosławioną, aby wstawiała się do Boga wypraszając potrzebne łaski dla wszystkich, którzy ich potrzebują lub o nie proszą.
Nowenna do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej jest odmawiana przez siostry klawerianki we wszystkich wspólnotach klaweriańskich na świecie w intencjach osób, które proszą nas o modlitwę o szczególne łaski dla siebie, dla swoich bliskich, dla znajomych lub osób potrzebujących duchowej pomocy i wsparcia.

Kiedy jest odmawiana Nowenna do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej?

Nowenna do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej jest odmawiana każdego miesiąca od 28-go do 6-go dnia następnego miesiąca. 6-go dnia każdego miesiąca wspominamy narodziny dla nieba naszej Błogosławionej.
Osoby, które proszą nas o modlitwę w ich intencjach, mogą odmawiać modlitwę Nowenny w duchowej łączności

z nami. Jeżeli jakaś intencja dotyczy całej rodziny, byłoby dobrze, by wszyscy członkowie rodziny odmawiali ją wspólnie.

Jak odmawiać Nowennę do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej?

Odmawianie nowenny wymaga wierności, wytrwałości i pełnego wiary zaufania. Należy odmówić modlitwę nowenny przez kolejne dziewięć dni od 28-go dnia miesiąca prosząc Boga, przez wstawiennictwo bł. Marii Teresy Ledóchowskiej,

o konkretną łaskę. Tę samą intencję należy wysłać do sióstr klawerianek, aby mogły dołączyć ją do listy intencji na dany miesiąc.

Niech nasza Błogosławiona wyprosi u Boga łaski duchowe i materialne, o które prosimy… ona, która podczas swojego ziemskiego życia pomogła tylu potrzebującym.

więcj
bottom of page