top of page
adopcja serca1

Adopcja Serca

ADOPCJA SERCA czyli

miłość dookoła świata

Adopcja Serca to pomoc duchowa i materialna ofiarowana konkretnemu dziecku żyjącemu       w kraju misyjnym, które znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Nie jest to pomoc jednorazowa. Trwa przynajmniej kilka lat, do momentu aż dziecko stanie się dorosłe               i niezależne.

Siostry Misjonarki

św. Piotra Klawera
Sekretariat Adopcji Serca
ul. Dmowskiego 130,

60-124 Poznań
tel. 696 402 952,

e-mail: klawer.adopcja@gmail.com

016.JPG
więcej o adopcji

Na prośbę dobroczyńców

Bł. Maria Teresa Ledóchowska, Założycielka sióstr klawerianek już w XIX wieku, a więc od samych początków istnienia Zgromadzenia, propagowała „Adopcję Murzynków”. Adopcja ta polegała na opłaceniu utrzymania na misji jednego dziecka wykupionego z niewoli. Jak notują kroniki w 1898 roku zaadoptowano 27 afrykańskich dzieci. Z upływem czasu zaprzestano tej konkretnej formy pomocy misjom. Wspierano natomiast inne projekty na rzecz najuboższych dzieci.

Dziesięć lat temu podjęłyśmy się na nowo prowadzenia Adopcji Serca, ponieważ coraz więcej osób zwracało się do nas         z prośbą o taką właśnie formę pomocy dzieciom z krajów misyjnych. Dzisiaj otaczamy opieką ponad 1600 dzieci z Wysp Zielonego Przylądka, Kamerunu, Wietnamu, Indii oraz Sudanu Południowego. Najmłodsze dzieci uczęszczają do przedszkola, a najstarsze są już na studiach.

My tutaj, oni tam, a jednak razem

Adoptowane dzieci pozostają w swoim kraju, środowisku, kulturze i tam otrzymują potrzebną pomoc. Kontakt z nimi jest możliwy za pośrednictwem misjonarzy, którzy znają potrzeby tych dzieci i są w stanie zapewnić im to, co najważniejsze.

Dziecko może być adoptowane przez osobę indywidualną, rodzinę, szkołę, klasę, stowarzyszenie lub zorganizowaną grupę. Większość adopcyjnych rodziców ma pod opieką jedno dziecko, ale są i tacy, którzy wspierają nawet kilkoro. Zazwyczaj rodzicami adopcyjnymi zostają ludzie, którzy sami nie są zbyt majętni, jednak doceniają warunki w jakich żyjemy tutaj w Europie i wyciągają pomocną dłoń do tych, którzy mają o wiele mniej. Osoba, która decyduje się na Adopcję Serca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z godnymi warunkami życia i wykształceniem dziecka. W tej chwili jest to 60 zł miesięcznie, czyli 720 zł rocznie. Można je przesyłać, co miesiąc lub w dogodnych dla siebie ratach na adres sióstr klawerianek w Krośnie, skąd są one przekazywane na misje.

Łączność duchowa

Oczywiście, Adopcja Serca nie ogranicza się wyłącznie do niesienia pomocy materialnej. Adoptowane dzieci otrzymują również wsparcie duchowe, są otaczane codzienną modlitwą. Wiedzą, że w Polsce żyją ludzie, którzy o nich pamiętają

i darzą je swoją miłością i troską.

Najpiękniejszym duchowym owocem adopcji na odległość jest prawdziwe szczęście płynące z faktu, że adoptowane dzieci w polskich rodzinach znalazły kochające serca. Doświadczają tego również rodziny adopcyjne. Adopcja Serca rodzi dobro, które ma początek w Bogu, biegnie przez wiele ludzkich serc i rozszerza się na cały świat.

Rodzina adopcyjna

Wokół dzieła adopcji powstała wspólnota osób, którym bardzo zależy na niesieniu pomocy najuboższym dzieciom. Jest to jedna wielka rodzina rozsiana po całej Polsce, a także poza jej granicami. Wszystkim przyświeca wspólny cel – współpraca w dziele misyjnym Kościoła. Włączając się w dzieło Adopcji Serca, mimo że pozostajemy w Polsce, stajemy się autentycznymi misjonarzami, bo dzielimy się naszą wiarą i miłością   z dziećmi i ich rodzinami żyjącymi w krajach misyjnych.

deklaracja online

W przypadku zamiaru wycofania się z Adopcji Serca przed upływem zadeklarowanego okresu, prosimy wcześniej poinformować o tym Siostry Misjonarki Św. Piotra Klawera.

Ofiary prosimy przekazywać na konto bankowe:

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera

ul. R. Dmowskiego 130

60-124 Poznań

Bank PEKAO S.A. II oddział w Poznaniu

 

Numer konta:

94 1240 6524 1111 0010 9931 1228

 

Tytułem:

Adopcja Serca

bottom of page