top of page
duch swiety

Charyzmat

IMG_7661 (1).jpg

Charakteryzuje nas pragnienie budowania         i umacniania Królestwa Bożego wszędzie,         a szczególnie w Afryce, nade wszystko poprzez modlitwę, dar z samych siebie i poprzez różne działania wspomagające i wspierające misje. Naszym najważniejszym zadaniem jest przekazywanie innym ognia Chrystusa, jaki płonie w naszych sercach, aby coraz bardziej rozszerzać miłość do misji, zakorzeniając ją we wszystkich sercach.

 

DSC_5559 (1).jpg
IMG_0145.JPG
IMG_4764.JPG

Założycielka głęboko przekonana o tym, że jest tylko niegodnym narzędziem w rękach Boga, pozwalając kierować się Duchowi Świętemu, założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, w celu wspierania misjonarzy w prowadzeniu do poznania  i umiłowania Boga tych, którzy Go jeszcze nie znają. To zadanie zanurza nas w posłanie Chrystusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię i otwiera przed nami pole pracy, które będzie trwało tak długo, jak długo będą dusze do zbawienia.

   

IMG_1764.JPG
43683703072_5710fd03a2_o.jpg

Naszym najważniejszym zadaniem jest przekazywanie innym ognia Chrystusa, jaki płonie w naszych sercach, aby coraz bardziej rozszerzać miłość do misji, zakorzeniając ją we wszystkich sercach.

bottom of page