top of page

Duchowość

DSC_5367(1).jpg

Dajemy pierwszeństwo życiu duchowemu,

aby nasze wspólnoty stawały się szkołami modlitwy i duchowości ewangelicznej.

ihs-1264664_1920.jpg

Matka Założycielka, inspirując się duchowością ignacjańską, przywiązywała wielką wagę do medytacji, rachunku sumienia, do comiesięcznych dni skupienia oraz rekolekcji. 

maria-sorg_2017 (485).JPG

Zabierz, Panie, i przyjmij
całą wolność moją, pamięć moją i rozum,
i wolę moją całą,
cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś
– Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni
wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość
Twoją i łaskę,
albowiem to mi wystarcza. Amen

IMG_7516_edited.jpg
DSC01335.jpg
giubileo-sr-mary (29)(1).jpg

Pascha jest śmiercią, krzyżem, ofiarą. Pascha jest również zmartwychwstaniem i nowym życiem, dlatego w centrum duchowości klaweriańskiej Założycielka stawia Osobę Chrystusa Odkupiciela – ikonę miłości Ojca – w Jego Tajemnicy Paschalnej.

W duchowości naszej Matki Założycielki pojęcie Krzyża jest ściśle związane z rzeczywistą i osobową obecnością Chrystusa w Eucharystii.

Wskazując nam Krzyż jako królewską drogę, Matka Założycielka chce, aby w centrum naszego życia duchowego znajdował się Chrystus w swym misterium Krzyża.

Uległa natchnieniom Ducha Świętego nasza Matka Założycielka często zachęcała do naśladowania Jezusa w Jego miłości i oddaniu się Ojcu (Mt 11,27), w Jego gorliwości dla Królestwa, w Jego ukierunkowaniu się zawsze ku Ojcu; i właśnie dlatego, że chwała Boża i zbawienie dusz tak bardzo leżały jej na sercu, pragnęła, aby życie i działalność jej Sióstr, były ukierunkowane jedynie na dobro Królestwa Bożego.

duchowość paschalna

Dar z siebie stanowi „treść” również istotę współpracy z Nim dla zbawienia dusz. Tak więc duchowe córki Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej powinny uważać dar z siebie za główny środek do osiągnięcia celu jaki ma nasze Zgromadzenie, czyli współpracy nad zbawieniem dusz.

Dar z siebie wyraża się w prostocie ewangelicznej krocząc drogą ufnego oddania się Opatrzności Bożej, pozwalając Bogu prowadzić się z prostotą i wiarą.

IMG_7645.jpg
P1015520.jpg

Jezus swoją łaską dotknie także nas i nie będziemy widzieć nikogo, tylko samego Jezusa, tylko Jego chwała będzie nam leżała na sercu, będziemy troszczyć się  tylko  Jego sprawy; wszystko inne będzie musiało ustąpić.

bł. Maria Teresa Ledóchowska

Siostry powinny wnosić owoce spotkania z Jezusem w życie apostolskie, żyjąc zawsze w Bożej obecności, z sercem skupionym na Bogu. To kontemplacyjne spojrzenie jest nieustannym ćwiczeniem się w Bożej miłości, jest nabywaniem zdolności do przemieniania pracy w modlitwę.

bł. Maria Teresa Ledóchowska

Silvia_edited.jpg

Życie Sióstr Klawerianek jest odpowiedzią na wezwanie Chrystusa. W pierwszym rzędzie jesteśmy uczennicami Chrystusa, bo misja to przede wszystkim sposób życia, a dopiero potem działanie.

bottom of page