projekty misyjne

Projekty misyjne

Formacja i rozbudowa domu rekolekcyjnego

 

Drodzy Dobroczyńcy, zwracam się do Was z prośbą o pomoc finansową i wsparcie mojej pracy duszpasterskiej w Chinach. Posługuję tam już 10 lat i aktywnie współpracuję z Siostrami Ducha Świętego Pocieszyciela z Handan, które opiekują się dziećmi i młodzieżą. Siostry potrzebują środków na organizację rekolekcji dla dzieci i młodzieży, które prowadzą w swoim domu zakonnym oraz w różnych parafiach. Siostry formują też świeckich współpracowników oraz organizują rekolekcje dla sióstr z innych zgromadzeń zakonnych. Potrzebują więcej miejsc noclegowych oraz instalacji do centralnego ogrzewania. Część otrzymanej sumy chcemy też przekazać na wyżywienie dzieci z najuboższych rodzin. Z góry dziękujemy za każdą otrzymaną pomoc. Prosimy Was o modlitwę, bo sytuacja katolików w Chinach jest ogromnie trudna ze względu na pandemię koronawirusa i prześladowania.

ks. Adam Pradela

Handan, Chiny

CHINY

projekt_chiny_cz-wojciechowski_edited.jpg

Formacja Liderów

Drodzy Dobroczyńcy, zawracam się do Was z gorącą prośbą o pomoc finansową, jaka jest potrzebna na formację liderów świeckich zaangażowanych w ewangelizację w niedawno utworzonej parafii Manquette: katechetów, liderów grup i komisji parafialnych oraz formację młodzieży. Pragniemy, aby wzrastając w wierze byli mniej podatni na negatywny wpływy środowisk obecnych w miejscowości, która przez lata należała do peryferii miasta Ouanaminthe, do którego napływała ludność z innych części kraju w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Projekt ma na celu formację świeckich, którzy będą bezpośrednio zaangażowanych w działalność duszpasterską parafii. Na początek chcielibyśmy zorganizować trzymiesięczne sesje formacyjne z Biblii, liturgii, misjologii i chrystologii, jak również gruntowną formację religijną dla młodzieży. Mając nadzieję na pozytywną odpowiedź, zapewniam o naszej modlitwie w Waszych intencjach.

ks. Père Renel Prosper

Fort-Liberté, Haiti

projekt_haiti_edited.jpg

Budowa studni dla ośrodka Talita Kum

Demokratyczna Republika Konga jest bogata w cenne minerały, ale jednocześnie uboga w wodę pitną. Dezorganizacja systemu państwowego oraz ubóstwo ludności sprawiają, że zaopatrzenie w ten niezbędny do życia element jest nadal ograniczone do naturalnych, często zanieczyszczonych źródeł wody. Chodzenie do źródła po wodę jest ciężką codzienną pracą, którą zajmują się głównie kobiety i dzieci. Woda z tych źródeł nie zawsze nadaje się do picia. Dlatego też malarii towarzyszą często choroby jelit, które regularnie dotykają prawie całą populację i które mogą być śmiertelne dla dzieci. W misji Gbonzunzu sytuacja jest podobna. Woda deszczowa zbierana w specjalnych pojemnikach służy do zaspokojenia niektórych potrzeb, ale niestety nie nadaje się do picia i przygotowania jedzenia. Stąd potrzeba budowy studni z pompą oraz zbiornikiem umieszczonym na podwyższonej konstrukcji. Korzystać z niej będą księża pracujący na misji, ośrodek Talita Kum, który pomaga niedożywionym dzieciom, różne grupy parafialne, a także uczniowie warsztatów stolarskich i krawieckich. Dla naszych ludzi woda jest błogosławieństwem i oczekują jej z góry. Również my oczekujemy błogosławieństwa z góry i pomocy od Was, bracia i siostry w wierze. Dlatego też z wielką ufnością zwracamy się z prośbą o pomoc w wybudowaniu studni.

o. Renzo Busana S.C.I.

Wamba, Demokratyczna Republika Konga

KONGO

projekt_rd-kongo_r-busana(2).jpg