projekty misyjne

Projekty misyjne

Pomoc finansowa na formację sióstr zakonnych

Jesteśmy znane jako Siostry Misjonarki Niepokalanej. Nasze apostolstwo to ewangelizacja i głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu. Czynimy to poprzez różne posługi i służbę braciom. W Papui-Nowej Gwinei pracujemy w najodleglejszych prowincjach: Sandaun, Milne Bay, Highlands, Kerema i Port Moresby. Pan obdarował nas lokalnymi powołaniami, które pragniemy przygotować jak najlepiej do służby Bogu i ludziom w życiu zakonnym. Poprzez wykształcenie teologiczne i zawodowe chcemy młodym siostrom i kandydatkom umożliwić pogłębienie wiary i wiedzy oraz przygotować je do głoszenia Ewangelii. Chcemy też pomóc młodym kobietom, umożliwiając im u nas kształcenie, by po zdobyciu zawodu mogły się same utrzymać. Większość z naszych sióstr jest zaangażowana w posługę duszpasterską i charytatywną w odległych parafiach, dlatego bardzo trudno jest nam pokryć wszystkie wydatki związane z formacją. Zwracamy się więc do Was z prośbą o pomoc w formacji sióstr i kandydatek. Zapewniamy Was o naszej pamięci w modlitwie.

s. Mary Cheenkalel MSI

Port Moresby, Papua-Nowa Gwinea

projekt.jpg

Formacja i rozbudowa domu rekolekcyjnego

 

Drodzy Dobroczyńcy, zwracam się do Was z prośbą o pomoc finansową i wsparcie mojej pracy duszpasterskiej w Chinach. Posługuję tam już 10 lat i aktywnie współpracuję z Siostrami Ducha Świętego Pocieszyciela z Handan, które opiekują się dziećmi i młodzieżą. Siostry potrzebują środków na organizację rekolekcji dla dzieci i młodzieży, które prowadzą w swoim domu zakonnym oraz w różnych parafiach. Siostry formują też świeckich współpracowników oraz organizują rekolekcje dla sióstr z innych zgromadzeń zakonnych. Potrzebują więcej miejsc noclegowych oraz instalacji do centralnego ogrzewania. Część otrzymanej sumy chcemy też przekazać na wyżywienie dzieci z najuboższych rodzin. Z góry dziękujemy za każdą otrzymaną pomoc. Prosimy Was o modlitwę, bo sytuacja katolików w Chinach jest ogromnie trudna ze względu na pandemię koronawirusa i prześladowania.

ks. Adam Pradela

Handan, Chiny

CHINY

projekt_chiny_cz-wojciechowski_edited.jpg

Formacja Liderów

Drodzy Dobroczyńcy, zawracam się do Was z gorącą prośbą o pomoc finansową, jaka jest potrzebna na formację liderów świeckich zaangażowanych w ewangelizację w niedawno utworzonej parafii Manquette: katechetów, liderów grup i komisji parafialnych oraz formację młodzieży. Pragniemy, aby wzrastając w wierze byli mniej podatni na negatywny wpływy środowisk obecnych w miejscowości, która przez lata należała do peryferii miasta Ouanaminthe, do którego napływała ludność z innych części kraju w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Projekt ma na celu formację świeckich, którzy będą bezpośrednio zaangażowanych w działalność duszpasterską parafii. Na początek chcielibyśmy zorganizować trzymiesięczne sesje formacyjne z Biblii, liturgii, misjologii i chrystologii, jak również gruntowną formację religijną dla młodzieży. Mając nadzieję na pozytywną odpowiedź, zapewniam o naszej modlitwie w Waszych intencjach.

ks. Père Renel Prosper

Fort-Liberté, Haiti

projekt_haiti_edited.jpg