top of page
projekty misyjne

Projekty misyjne

UGANDA

System nawadniający

Bukalasa jest jednym z najstarszych seminariów   Afryki Subsaharyjskiej. Znajduje się w Ugandzie i dziś stanowi miejsce formacji Niższego Seminarium Duchownego. 
Szkoła średnia daje wykształcenie prawie 500 uczniom. Część z nich będzie kiedyś kontynuowała formację w Wyższym Seminarium i budowała Kościół lokalny, służąc Bogu i ludziom jako księża. Część otrzyma solidne wykształcenie i formację, by mieć szansę na tworzenie coraz lepszego społeczeństwa.
Koszty utrzymania szkoły, internatu oraz opłacenia nauczycieli i personelu są bardzo duże. Wyżywienie w większości pochodzi z własnych upraw i hodowli, które w ostatnich latach nie są już tak obfite. Zmiany klimatyczne, brak deszczu i coraz częstsze choroby powodują duże zniszczenia i straty. 
Wielkim wsparciem będzie utworzenie systemu nawadniającego, który zapewni zarówno stałość produktów żywieniowych, a także da stabilną pracę okolicznym mieszkańcom zatrudnionym w naszym gospodarstwie. 
Będziemy wdzięczni za Waszą modlitwę i pomoc w budowaniu przyszłości naszego kościoła lokalnego i rozwoju społeczeństwa Ugandy. Z darem modlitwy.

ks. Augustyn Ssembajjwe
Rektor Niższego Seminarium w Buklasa

 

14_edited.jpg

Darowizny: 58 1240 2311 1111 0000 3881 7069
 

MEBLE DO ZAKRYSTII

Parafia Matki Bożej Różańcowej znajduje się w południowo-wschodnim Urugwaju. Jest tu wielu potomków emigrantów z krajów europejskich i dość duża mieszkanka kultur i religii. W mieście mamy jedną parafię katolicką i cztery miejsca spotkań – tzw. centra duszpasterskie.
Jeszcze przed pandemią wraz z parafianami udało się nam odnowić wejście do kościoła, zakupić nowe naczynia liturgiczne oraz krzesła do świątyni.
O każdej otrzymanej darowiźnie          i każdej nowej inwestycji zawsze informowałam parafian, co zaowocowało jeszcze większym ich zaangażowaniem.
Czas pandemii jednak zmienił nasze priorytety. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na zakup żywności            i środków pierwszej pomocy nie tylko dla najuboższych, ale także tych, którzy nagle utracili pracę i zostali pozbawieni jakichkolwiek dochodów.
Mimo tych przyziemnych potrzeb cały czas chcemy dokończyć umeblowanie zakrystii. Mamy już połowę kwoty niezbędnej do odnowienia mebli i zakupienia brakujących części, ale sporo na jeszcze brakuje. Będziemy bardzo wdzięczny za każdą okazaną pomoc! Prosimy – wesprzyjcie nas i naszą wspólnotę.
Z darem wdzięczności i modlitwy.

ks. Ignacy Manos
Urugwaj

23_edited.jpg

Darowizny: 58 1240 2311 1111 0000 3881 7069
 

Sypiący się dom

 

Prowincja Zachodnia Papui-Nowej Gwinei jest najsłabiej rozwiniętą częścią kraju. Diecezja Daru-Kiunga jest jedną z 18 diecezji katolickich w tym kraju i obejmuje cały stan Prowincji Zachodniej. Geografia tego ogromnego obszaru jest bardzo trudna: pokrywają go bagna, jeziora, rzeki i góry (w większości gęste lasy tropikalne). W rejonie Gór Gwiaździstych występują dwie pory roku, które najlepiej opisać jako „mokre” i „bardziej mokre”.

Nieoceniona jest posługa sióstr w pracy z dziewczętami i kobietami w tamtejszej parafii. Niesprzyjający klimat i działalność termitów poważnie uszkodziła klasztor sióstr. Potrzebna jest pomoc, aby zakupić i przewieźć materiał do konserwacji i remontu budynku. J

Prace remontowy zostaną wykonane przez lokalnych stolarzy, a nad całością ma czuwać proboszcz tamtejszej parafii. W imieniu wspólnoty sióstr bardzo dziękuję za każdą okazaną im pomoc.

bp Joseph Durero SVD

Iowara, Papua-Nowa Gwinea

28_edited.jpg

Wpłaty: 58 1240 2311 1111 0000 3881 7069
 

bottom of page