projekty misyjne

Projekty misyjne

Ukończenie budowy kościoła

W 2012 roku rozpoczęliśmy zbiórkę funduszy na budowę kościoła w wiosce Thai Blo Doumo. Co roku każda rodzina, z czterdziestu ówczesnych domostw, przekazywała swój miesięczny wkład pieniężny na budowę kościoła. Oprócz tego, mieszkańcy wioski w ramach wolontariatu pomagali w pracach budowlanych, m.in. przy naprawie dróg, budowie fundamentów czy transporcie materiałów. Budowę kościoła oficjalnie rozpoczęliśmy w lutym 2019 roku. Inauguracja prac było ogromną motywacją dla katolików wioski Thai Blo Doumo. Dzięki budowie nasza wspólnota katolicka stała się bardziej aktywna i zjednoczona. Projekt jest ukończony w 70 procentach, jednak teraz przeżywamy najtrudniejszy czas, gdyż zaczyna brakować nam funduszy. Nasi parafianie robią wszystko co w ich mocy, aby zbierać fundusze poprzez różne koncerty i akcje charytatywne, ale ciągle jest to za mało. Dlatego w imieniu naszej wspólnoty wiernych z wioski Thai Blo Doumo zwracam się do Was z głęboką prośbą o wsparcie powyższego projektu. Dzięki pomocy wielu darczyńców namacalnie możemy doświadczyć solidarności całego Kościoła. Wyrażam nasze głębokie i szczere podziękowanie za każdą okazaną pomoc i zapewniam o codziennej modlitwie.

ks. Henry Tin Aung

Taungngu, Birma

myanmar-4670028_edited_edited.jpg

Pomoc dla najuboższych dzieci
Od 1961 roku pracujemy na Madagaskarze. Na początku naszej misyjnej posługi miałyśmy niewiele powołań do naszego Zgromadzenia. W obecnej chwili jest wiele dziewcząt, które pragną ofiarować swoje życie Panu i Bogu, i służyć najuboższym w naszej rodzinie zakonnej. Zapewniamy im odpowiednią formację, aby ukochały Pana Boga ponad wszystko i stały się dobrymi siostrami zakonnymi, pełniącymi posługę w szkołach, parafiach, wioskach i przychodniach, które prowadzimy w różnych wspólnotach. Obecnie na Madagaskarze mamy już 16 wspólnot i prowadzimy 15 szkół katolickich, w których uczy się ponad 12,5 tysiąca uczniów. Nasze szkoły cieszą się uznaniem ze względu na wysokie kompetencje nauczycieli oraz fakt, że nasi uczniowie zdają wszystkie egzaminy państwowe z najwyższymi wynikami. Poza prowadzeniem szkół również katechizujemy, organizujemy kursy opieki nad dziećmi oraz kroju i szycia dla młodych matek. W Antsirabe prowadzimy sierociniec dla 65 dzieci, którym zapewniamy opiekę i edukację. Niestety, obecnie przeżywamy trudności finansowe i nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim sierotom oraz najuboższym dzieciom ze szkół. Zwracam się z gorącą prośbą o wsparcie materialne, abyśmy mogły dalej wspierać te najbardziej doświadczone przez los dzieci. Jest naszym gorącym pragnieniem wychować je na dobrych i odpowiedzialnych chrześcijan i obywateli. W imieniu tych dzieci z serca dziękujemy za każdy gest solidarności i zapewniamy o pamięci w codziennej modlitwie.


s. Romana Lo Cicero
Antananarivo, Madagaskar

 

Ośrodek dla dzieci

Zgromadzenie Sióstr Serca Jezusa powstało wiele lat temu. Obecnie liczy 54 siostry i 40 młodych dziewcząt w formacji. Nasz charyzmat realizujemy w trzech diecezjach Burundi: Bujumbura, Bururi i Muyinga. Naszym charyzmatem jest szerzenie kultu Serca Jezusa, poprzez dzieła miłosierdzia wśród ubogich, chorych, więźniów, wdów i sierot. W tym duchu trzy razy w tygodniu odwiedzamy główne więzienie w Bujumbura, przynosząc więźniom żywność, ubrania, lekarstwa oraz Komunię Świętą. W więzieniu Mpimba zauważyłyśmy dużą grupkę dzieci (około pięćdziesięciu), które przebywają tam razem z matkami. Chciałybyśmy, aby nie musiały wychowywać się i dorastać w więzieniu oraz by mogły otrzymać odpowiednią opiekę, pożywienie i rozwój. Dlatego też w pobliżu więzienia zaczęłyśmy budowę ośrodka dla dzieci. Rząd dał nam teren, który już ogrodziłyśmy. Niestety z powodu braku funduszy i bez Waszej pomocy nie jesteśmy w stanie doprowadzić tego projektu do końca. Zwracamy się więc z gorącą prośbą o pomoc w dalszej budowie ośrodka. Jeśli nie uda się nam go stworzyć, dzieci nadal będą zmuszone do spędzenia swojego dzieciństwa w więzieniu, chociaż nic złego nie zrobiły. Proszę, pomóżcie nam zwrócić im godne dzieciństwo, aby mogły wychować się w klimacie miłości i poszanowania ludzkiej godności. Za każdy gest solidarności z serca dziękujemy i zapewniamy o pamięci w modlitwie.

s. Elisabeth Nzeyimana

Bujumbura, Burundi

Formacja katechistów

Jestem duszpasterzem oraz kapelanem szpitala w Kumasi. Pracując dziesięć lat w duszpasterstwie i pięć lat jako kapelan w jednym z największych szpitali w Ghanie, dostrzegam brak odpowiedniego przygotowania katechistów, posługujących wśród chorych na AIDS. Wielu chrześcijan cierpi i umiera na tę chorobę w ciszy, gdyż boją się odrzucenia przez rodzinę i najbliższych. Nie mogą podzielić się z nikim swoim bólem i cierpieniem. W naszym środowisku jest bardzo mało wiedzy na temat tej choroby i ludzie boją się mieć jakikolwiek kontakt z osobami chorymi. Myślę, że tej sytuacji można zapobiec przez przygotowanie grupy katechistów, którzy otoczyliby chorych odpowiednią troską i opieką. W tym celu chciałbym zorganizować kurs formacyjny na temat AIDA oraz pomocy duchowej chorym. Moim pragnieniem jest, aby opieka nad chorymi uwzględniała nie tylko aspekt ludzki, ale również pomoc duchową i psychologiczną. Każdy z nas wie, jak bardzo ważne jest, aby chory, bez względu na sytuację, czuł się kochany. Wielu katechetów wyraziło chęć takiej formy pomocy drugiemu człowiekowi, a niektóre emerytowane pielęgniarki i nauczyciele są gotowi przyjść nam z pomocą. Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc materialną w zorganizowaniu kursu formacji katechistów i pomocników pastoralnych. Niech Bóg błogosławi Was i wszystkich bliskich Waszemu sercu. Z serca każdemu błogosławię.

ks. Emmanuel Ayih

Kumasi, Ghana

Z rzeczy boskich najbardziej boską jest współpraca nad zbawieniem dusz.

Siostry Misjonarki
św. Piotra Klawera
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • Flickr - Grey Koło

© Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera 2020