projekty misyjne

Projekty misyjne

Budowa studni dla ośrodka Talita Kum

Demokratyczna Republika Konga jest bogata w cenne minerały, ale jednocześnie uboga w wodę pitną. Dezorganizacja systemu państwowego oraz ubóstwo ludności sprawiają, że zaopatrzenie w ten niezbędny do życia element jest nadal ograniczone do naturalnych, często zanieczyszczonych źródeł wody. Chodzenie do źródła po wodę jest ciężką codzienną pracą, którą zajmują się głównie kobiety i dzieci. Woda z tych źródeł nie zawsze nadaje się do picia. Dlatego też malarii towarzyszą często choroby jelit, które regularnie dotykają prawie całą populację i które mogą być śmiertelne dla dzieci. W misji Gbonzunzu sytuacja jest podobna. Woda deszczowa zbierana w specjalnych pojemnikach służy do zaspokojenia niektórych potrzeb, ale niestety nie nadaje się do picia i przygotowania jedzenia. Stąd potrzeba budowy studni z pompą oraz zbiornikiem umieszczonym na podwyższonej konstrukcji. Korzystać z niej będą księża pracujący na misji, ośrodek Talita Kum, który pomaga niedożywionym dzieciom, różne grupy parafialne, a także uczniowie warsztatów stolarskich i krawieckich. Dla naszych ludzi woda jest błogosławieństwem i oczekują jej z góry. Również my oczekujemy błogosławieństwa z góry i pomocy od Was, bracia i siostry w wierze. Dlatego też z wielką ufnością zwracamy się z prośbą o pomoc w wybudowaniu studni.

o. Renzo Busana S.C.I.

Wamba, Demokratyczna Republika Konga

projekt_rd-kongo_r-busana(2).jpg

Budowa kościoła

 

Drodzy Dobroczyńcy, zwracam się do Was z gorącą prośbą o pomoc materialną w budowie kościoła w wiosce Seltamin, położonej w północnej części Prowincji Zachodniej. Wioska znajduje się w górach, gdzie nie docierają żadne pomoce rządowe ani z innych organizacji. Zbudowany kilka lat temu kościół, z materiałów dostępnych w buszu, został zniszczony przez silne opady deszczu, które występują tu cały rok. Potrzebujemy więc nowego i solidnego kościoła, który będzie służył także mieszkańcom okolicznych wiosek: Mukmukabip, Baktamin, Fagobip i Senganabip. Pragniemy, aby stał się on centrum ewangelizacji i punktem odniesienia dla naszych wiernych w środowisku o mocnych wpływach protestanckich. Zapewniam o naszej wdzięczności i modlitwie za Was wszystkich.

bp Gilles Ken

Daru-Kiunga, Papua Nowa Gwinea

ks_edited_edited.png

Czas jaki zostaje nam podarowany w ciągu 40-dniowego Wielkiego Postu, może stać się okazją do zatrzymanie i spojrzenia na otaczającą nas  oczami przemienionymi wiarą, nadzieją i miłością.  Spoglądając z miłością możemy dostrzec Boga w oczach drugiego człowieka, a wyciągając ku niemu swoje dłonie otrzymać stokroć więcej. Prośby z jakimi zwracają się do nas misjonarze staja się konkretnym gestem wielkopostnych uczynków miłosierdzia.

Kochani Przyjaciele Misji, po raz kolejny przedstawiamy prośby misjonarzy, z nadzieją, że nie pozostaną oni sami w swym apostolskim trudzie. Niosąc pomoc duchową i materialną uczestniczymy w ich pracy przyczyniając się do budowania Królestwa Bożego. 

Dziękujemy za każdą modlitwę, ofiarowane cierpienie i ofiarę przekazaną na pomoc najbardziej potrzebującym na misjach i zapewniamy o  wdzięcznej pamięci w modlitwie  życząc owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu.

DSC04288_edited.jpg