top of page
projekty misyjne

Projekty misyjne

MEKSYK

Zadaszenie dla szkoły

 

W naszej szkole uczy się 411 uczniów. Edukacja jest zapewniana od oddziałów przedszkolnych aż po szkołę średnią. Wielu meksykańskich rodzin nie stać na pokrycie kosztów edukacji, dlatego spora część dzieci korzysta z programu stypendialnego. Dziećmi opiekuje się sześć sióstr, a Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, prowadzi to dzieło już od prawie 50 lat.

Nasz charyzmat posyła nas do głoszenia Ewangelii tam, gdzie Kościół najbardziej jej potrzebuje, poprzez misje, katechezę, edukację, zwłaszcza w miejscach zmarginalizowanych i ubogich. Wierząc w słowa z Mateuszowej Ewangelii: proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczecie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą (Mt 7, 7-11), zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie dla budowy zadaszenia w naszej szkole.

Chcą umożliwić naszym uczniom uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych, wydarzeniach kulturalnych, a także zajęciach sportowych, przystosowałyśmy dach szkoły na swoiste miejsce spotkań i zajęć. Warunki pogodowe często nam jednak przeszkadzają, dlatego chcemy, aby to miejsce miało swoje zadaszenie. Wtedy ochroni to uczniów od deszczu, upału, zimna.

Wdzięczne za pomoc, zapewniamy o modlitwie i wdzięczności!

 

s. Maria del Socorro

Meksyk


 

Meksyk-projekt-XI-23.gif

Wpłaty: 58 1240 2311 1111 0000 3881 7069
 

Kenia

Budowa Kościoła

Stacja dojazdowa w wiosce Nolasti, oddalonej 18 km od kościoła w Rombo, została utworzona
w 1990 roku. Większość mieszkańców stanowią Masajowie, zajmujący się głównie wypasem kóz i bydła.
Po 15 latach od utworzenia stacji dojazdowej w Nolasti, wiara coraz bardziej zakorzeniała się wśród tamtejszych mieszkańców, którzy z własnej inicjatywy
w 2017 roku rozpoczęli budowę kościoła. Udało im się postawić ściany, ale cały czas brakuje funduszy, aby dokończyć prace budowlane. Ich wielkim pragnieniem jest, aby budowany kościół był nie tylko miejscem kultu, ale także centrum spotkań formacyjnych i edukacyjnych.
Miejscowa wspólnota jest bardzo religijna i wierząca, dzięki gorliwemu katechiście, który – gdy nie może tam dojechać kapłan – prowadzi w niedzielę liturgię słowa oraz katechizuje i prowadzi nabożeństwa. Mieszkańcy są zdeterminowani, aby dokończyć budowę, ale bez funduszy na zakup materiałów nie jest to możliwe.
Dlatego też w imieniu mieszkańców Nolasti proszę o pomoc w dokończeniu budowy kościoła. Zapewniam Was o naszej gorliwej modlitwie i wielkiej wdzięczności.

ks. Simon Kimore
Nolasti, Kenia

PRojekt-X_edited.jpg

Darowizny: 58 1240 2311 1111 0000 3881 7069
 

PAKISTAN

Dom Spokojnej Starości

Posługa misyjna w Lahore, mieście położonym na wschodzie Pakistanu, na zachodnim przedgórzu Himalajów, w pobliżu granicy z Indiami, jest bardzo wymagająca. Jako Siostry Miłosierdzia Jezusa i Maryi opiekujemy się tu osobami starszymi, bezradnymi, odrzuconymi i samotnymi.
W Pakistanie osoby starsze żyją w krytycznych warunkach. Ich rodziny z powodu ubóstwa i wysokich kosztów życia nie są w stanie zapewnić im odpowiedniego odżywiania i leczenia. W ten sposób doświadczają odrzucenia przez własne dzieci i stają się uciskane w społeczeństwie. Często są źle traktowane i nie otrzymują odpowiedniej miłości ani opieki, której potrzebują w tej trudnej fazie życia.
Postanowiłyśmy zrealizować projekt, dzięki któremu stworzymy Dom spokojnej starości. Aktualnie mamy około 30 podopiecznych z naszej archidiecezji, ale chętnych i potrzebujących jest znacznie więcej. W naszym domu osoby w podeszłym wieku mają zapewnione zakwaterowanie, odpowiednią opiekę medyczną
i niezbędne środki do życia. Udało się nam zorganizować też cotygodniowe wizyty lekarza, a także zakupić cyfrowy ciśnieniomierz i glukometr.
Nie omijają nas jednak problemy dnia codziennego. Pilnych potrzeb mamy sporo. Brakuje nam środków na wyposażenie domu, a także na zakup leków i odpowiedniej odzieży dla naszych podopiecznych! Będziemy wdzięczne za Waszą wrażliwość i każdą pomoc! Prowadzenie Domu spokojnej starości jest dużym wyzwaniem, ale wiemy, że to co robimy, jest potrzebne dla chwały Pana. On nikogo nie opuszcza w potrzebie! Ufne Bożemu Miłosierdziu prosimy
o wsparcie dla naszego projektu. Zapewniamy o naszej modlitwie i pamięci. Pan z Wami!


 

s. Victoria Rehinat SCJM

Lahore, Pakistan

Sister of Charity of Jesus and Mary serves tea CROP_edited.jpg

Darowizny: 58 1240 2311 1111 0000 3881 7069
 

bottom of page