projekty misyjne

Projekty misyjne

MEBLE DO ZAKRYSTII

Parafia Matki Bożej Różańcowej znajduje się w południowo-wschodnim Urugwaju. Jest tu wielu potomków emigrantów z krajów europejskich i dość duża mieszkanka kultur i religii. W mieście mamy jedną parafię katolicką i cztery miejsca spotkań – tzw. centra duszpasterskie.
Jeszcze przed pandemią wraz z parafianami udało się nam odnowić wejście do kościoła, zakupić nowe naczynia liturgiczne oraz krzesła do świątyni.
O każdej otrzymanej darowiźnie          i każdej nowej inwestycji zawsze informowałam parafian, co zaowocowało jeszcze większym ich zaangażowaniem.
Czas pandemii jednak zmienił nasze priorytety. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na zakup żywności            i środków pierwszej pomocy nie tylko dla najuboższych, ale także tych, którzy nagle utracili pracę i zostali pozbawieni jakichkolwiek dochodów.
Mimo tych przyziemnych potrzeb cały czas chcemy dokończyć umeblowanie zakrystii. Mamy już połowę kwoty niezbędnej do odnowienia mebli i zakupienia brakujących części, ale sporo na jeszcze brakuje. Będziemy bardzo wdzięczny za każdą okazaną pomoc! Prosimy – wesprzyjcie nas i naszą wspólnotę.
Z darem wdzięczności i modlitwy.

ks. Ignacy Manos
Urugwaj

23_edited.jpg

Sypiący się dom

 

Prowincja Zachodnia Papui-Nowej Gwinei jest najsłabiej rozwiniętą częścią kraju. Diecezja Daru-Kiunga jest jedną z 18 diecezji katolickich w tym kraju i obejmuje cały stan Prowincji Zachodniej. Geografia tego ogromnego obszaru jest bardzo trudna: pokrywają go bagna, jeziora, rzeki i góry (w większości gęste lasy tropikalne). W rejonie Gór Gwiaździstych występują dwie pory roku, które najlepiej opisać jako „mokre” i „bardziej mokre”.

Nieoceniona jest posługa sióstr w pracy z dziewczętami i kobietami w tamtejszej parafii. Niesprzyjający klimat i działalność termitów poważnie uszkodziła klasztor sióstr. Potrzebna jest pomoc, aby zakupić i przewieźć materiał do konserwacji i remontu budynku. J

Prace remontowy zostaną wykonane przez lokalnych stolarzy, a nad całością ma czuwać proboszcz tamtejszej parafii. W imieniu wspólnoty sióstr bardzo dziękuję za każdą okazaną im pomoc.

bp Joseph Durero SVD

Iowara, Papua-Nowa Gwinea

28_edited.jpg

KOLUMBIA

Potrzebna pomoc dla Centrum Emilianii

Ojcowie somascy od ponad 50 lat służą najuboższym w Kolumbii. Od początku swojej obecności na kolumbijskiej ziemi troszczą się o porzucone, niechciane i opuszczone dzieci w Tunja. Ich ośrodek – Centrum Emilianii – znajduje się w dzielnicy, która słynie z handlu narkotykami. Jest to bardzo uboga, ale i niebezpieczna część miasta. W ośrodku prowadzonym przez ojców łomaskich przebywa obecnie 40 dzieci. Prawie wszyscy jego mieszkańcy doznali w swoim krótkim życiu wiele krzywd związanych z wykorzystywaniem, pozbawieniem opieki czy narażaniem na uzależnienia i życie na ulicy. W swoim nowym domu dzieci znajdują wszechstronną pomoc, otrzymują mu nie tylko schronienie i wyżywienie, ale mogą też liczyć na pomoc psychologiczną, duchową i wszechstronny rozwój osobisty.

Aby móc kontynuować to dzieło, potrzebujemy Waszej pomocy. Obecne przepisy prawne obligują nas do restrukturyzacji pomieszczeń Centrum, aby spełniały one nowe normy państwowe. Naszym marzeniem jest także otworzenie nowego domu dla młodzieży, która już opuszcza nasz ośrodek. U progu wkraczania w dorosłość i podejmowania pracy potrzebują oni jeszcze bezpiecznego miejsca, dającego im poczucie stabilności i oparcia

o. Antonio Formenti

Tunja, Kolumbia

26.gif