projekty misyjne

Projekty misyjne

Sypiący się dom

 

Prowincja Zachodnia Papui-Nowej Gwinei jest najsłabiej rozwiniętą częścią kraju. Diecezja Daru-Kiunga jest jedną z 18 diecezji katolickich w tym kraju i obejmuje cały stan Prowincji Zachodniej. Geografia tego ogromnego obszaru jest bardzo trudna: pokrywają go bagna, jeziora, rzeki i góry (w większości gęste lasy tropikalne). W rejonie Gór Gwiaździstych występują dwie pory roku, które najlepiej opisać jako „mokre” i „bardziej mokre”.

Nieoceniona jest posługa sióstr w pracy z dziewczętami i kobietami w tamtejszej parafii. Niesprzyjający klimat i działalność termitów poważnie uszkodziła klasztor sióstr. Potrzebna jest pomoc, aby zakupić i przewieźć materiał do konserwacji i remontu budynku. J

Prace remontowy zostaną wykonane przez lokalnych stolarzy, a nad całością ma czuwać proboszcz tamtejszej parafii. W imieniu wspólnoty sióstr bardzo dziękuję za każdą okazaną im pomoc.

bp Joseph Durero SVD

Iowara, Papua-Nowa Gwinea

28_edited.jpg

KOLUMBIA

Potrzebna pomoc dla Centrum Emilianii

Ojcowie somascy od ponad 50 lat służą najuboższym w Kolumbii. Od początku swojej obecności na kolumbijskiej ziemi troszczą się o porzucone, niechciane i opuszczone dzieci w Tunja. Ich ośrodek – Centrum Emilianii – znajduje się w dzielnicy, która słynie z handlu narkotykami. Jest to bardzo uboga, ale i niebezpieczna część miasta. W ośrodku prowadzonym przez ojców łomaskich przebywa obecnie 40 dzieci. Prawie wszyscy jego mieszkańcy doznali w swoim krótkim życiu wiele krzywd związanych z wykorzystywaniem, pozbawieniem opieki czy narażaniem na uzależnienia i życie na ulicy. W swoim nowym domu dzieci znajdują wszechstronną pomoc, otrzymują mu nie tylko schronienie i wyżywienie, ale mogą też liczyć na pomoc psychologiczną, duchową i wszechstronny rozwój osobisty.

Aby móc kontynuować to dzieło, potrzebujemy Waszej pomocy. Obecne przepisy prawne obligują nas do restrukturyzacji pomieszczeń Centrum, aby spełniały one nowe normy państwowe. Naszym marzeniem jest także otworzenie nowego domu dla młodzieży, która już opuszcza nasz ośrodek. U progu wkraczania w dorosłość i podejmowania pracy potrzebują oni jeszcze bezpiecznego miejsca, dającego im poczucie stabilności i oparcia

o. Antonio Formenti

Tunja, Kolumbia

26.gif

Pomoc finansowa na formację sióstr zakonnych

Jesteśmy znane jako Siostry Misjonarki Niepokalanej. Nasze apostolstwo to ewangelizacja i głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu. Czynimy to poprzez różne posługi i służbę braciom. W Papui-Nowej Gwinei pracujemy w najodleglejszych prowincjach: Sandaun, Milne Bay, Highlands, Kerema i Port Moresby. Pan obdarował nas lokalnymi powołaniami, które pragniemy przygotować jak najlepiej do służby Bogu i ludziom w życiu zakonnym. Poprzez wykształcenie teologiczne i zawodowe chcemy młodym siostrom i kandydatkom umożliwić pogłębienie wiary i wiedzy oraz przygotować je do głoszenia Ewangelii. Chcemy też pomóc młodym kobietom, umożliwiając im u nas kształcenie, by po zdobyciu zawodu mogły się same utrzymać. Większość z naszych sióstr jest zaangażowana w posługę duszpasterską i charytatywną w odległych parafiach, dlatego bardzo trudno jest nam pokryć wszystkie wydatki związane z formacją. Zwracamy się więc do Was z prośbą o pomoc w formacji sióstr i kandydatek. Zapewniamy Was o naszej pamięci w modlitwie.

s. Mary Cheenkalel MSI

Port Moresby, Papua-Nowa Gwinea

projekt.jpg