projekty misyjne

Projekty misyjne

Wyposażenie kaplic
Zostałem wyświęcony na kapłana w sierpniu 2004 roku, a od września 2013 roku jestem proboszczem w parafii Reweng. Jest to jedna ze starszych parafii w diecezji Ruteng, liczącą kilka stacji misyjnych: Amba, Lalong, Kakor i Reweng. Parafia liczy 5600 rodzin katolickich i około 11 560 parafian. W 2015 roku wraz z moimi parafianami rozpoczęliśmy budowę dwóch kaplic – w Amba i Lalong. Udało nam się je wybudować dzięki zaangażowaniu i wkładowi całej wspólnoty parafialnej. W 2018 roku ukończyliśmy nasze dzieła. Wszyscy
pragną bardzo spotykać się już w nowych kaplicach na modlitwie i sprawowaniu Eucharystii.
Niestety jest to jeszcze niemożliwe, gdyż nie stać nas na zakup koniecznego wyposażenia,
m.in.: ławek, nagłośnienia i paramentów liturgicznych. Katolicy mojej parafii są prostymi rolnikami i nie są w stanie podołać kosztom wyposażenia. Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc, mając nadzieję, że pomożecie nam stworzyć w kaplicach miejsce godne obecności Jezusa Eucharystycznego.


ks. Fernandus Tahul
Ruteng, Indonezja

projekt3.jpg

Edukacja młodzieży

Jestem kapłanem diecezjalnym, odpowiedzialnym za parafię Dien Bien w diecezji Hung Hoa. Parafia została utworzona 9 września 2015 roku. Moi parafianie należą do mniejszości etnicznej Hmoob, zamieszkującej wysokie góry północno-zachodniego Wietnamu. Są bardzo ubodzy i nie mają wystarczających środków materialnych, aby zapewnić swoim dzieciom dostęp do edukacji. Obecnie naszą troską jest opłacenie szkoły oraz posiłków dla 57 ubogich uczniów z plemienia Hmoob. Poprzez to wsparcie pragniemy dać wykształcenie młodym ludziom, aby ta mniejszość etniczna mogła się rozwijać. Opłacamy uczniom czesne, pomoc medyczną oraz inne konieczne wydatki. Potrzeb jest sporo, a rodziców nie stać nawet na opłacenie czesnego, i jeśli nikt im nie pomoże, młodzież będzie musiała przerwać naukę.

Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w edukacji młodego pokolenia mieszkańców Wietnamu. Wasza pomoc ma ogromne znaczenie dla naszej służby ubogim i będzie prawdziwym darem Bożej Opatrzności dla wszystkich uczniów. Zapewniamy Was o modlitwie w Waszych intencjach. Prosimy również, abyście i Wy nadal modlili się i wspierali nas duchowo. Niech Pan obficie obdarzy Was swoimi łaskami.

ks. Joseph Nguyen Ngoc Ngoan

Hung Hoa, Wietnam

child-3007501_edited.png

Ukończenie budowy kościoła

W 2012 roku rozpoczęliśmy zbiórkę funduszy na budowę kościoła w wiosce Thai Blo Doumo. Co roku każda rodzina, z czterdziestu ówczesnych domostw, przekazywała swój miesięczny wkład pieniężny na budowę kościoła. Oprócz tego, mieszkańcy wioski w ramach wolontariatu pomagali w pracach budowlanych, m.in. przy naprawie dróg, budowie fundamentów czy transporcie materiałów. Budowę kościoła oficjalnie rozpoczęliśmy w lutym 2019 roku. Inauguracja prac było ogromną motywacją dla katolików wioski Thai Blo Doumo. Dzięki budowie nasza wspólnota katolicka stała się bardziej aktywna i zjednoczona. Projekt jest ukończony w 70 procentach, jednak teraz przeżywamy najtrudniejszy czas, gdyż zaczyna brakować nam funduszy. Nasi parafianie robią wszystko co w ich mocy, aby zbierać fundusze poprzez różne koncerty i akcje charytatywne, ale ciągle jest to za mało. Dlatego w imieniu naszej wspólnoty wiernych z wioski Thai Blo Doumo zwracam się do Was z głęboką prośbą o wsparcie powyższego projektu. Dzięki pomocy wielu darczyńców namacalnie możemy doświadczyć solidarności całego Kościoła. Wyrażam nasze głębokie i szczere podziękowanie za każdą okazaną pomoc i zapewniam o codziennej modlitwie.

ks. Henry Tin Aung

Taungngu, Birma

myanmar-4670028_edited_edited.jpg

Pomoc dla najuboższych dzieci
Od 1961 roku pracujemy na Madagaskarze. Na początku naszej misyjnej posługi miałyśmy niewiele powołań do naszego Zgromadzenia. W obecnej chwili jest wiele dziewcząt, które pragną ofiarować swoje życie Panu i Bogu, i służyć najuboższym w naszej rodzinie zakonnej. Zapewniamy im odpowiednią formację, aby ukochały Pana Boga ponad wszystko i stały się dobrymi siostrami zakonnymi, pełniącymi posługę w szkołach, parafiach, wioskach i przychodniach, które prowadzimy w różnych wspólnotach. Obecnie na Madagaskarze mamy już 16 wspólnot i prowadzimy 15 szkół katolickich, w których uczy się ponad 12,5 tysiąca uczniów. Nasze szkoły cieszą się uznaniem ze względu na wysokie kompetencje nauczycieli oraz fakt, że nasi uczniowie zdają wszystkie egzaminy państwowe z najwyższymi wynikami. Poza prowadzeniem szkół również katechizujemy, organizujemy kursy opieki nad dziećmi oraz kroju i szycia dla młodych matek. W Antsirabe prowadzimy sierociniec dla 65 dzieci, którym zapewniamy opiekę i edukację. Niestety, obecnie przeżywamy trudności finansowe i nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim sierotom oraz najuboższym dzieciom ze szkół. Zwracam się z gorącą prośbą o wsparcie materialne, abyśmy mogły dalej wspierać te najbardziej doświadczone przez los dzieci. Jest naszym gorącym pragnieniem wychować je na dobrych i odpowiedzialnych chrześcijan i obywateli. W imieniu tych dzieci z serca dziękujemy za każdy gest solidarności i zapewniamy o pamięci w codziennej modlitwie.


s. Romana Lo Cicero
Antananarivo, Madagaskar

 

Z rzeczy boskich najbardziej boską jest współpraca nad zbawieniem dusz.

Siostry Misjonarki
św. Piotra Klawera
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • Flickr - Grey Koło

© Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera 2020