top of page
Drodzy Przyjaciele Misji!

Dziękujemy, że jesteście częścią naszej Rodziny Zakonnej, wspieracie misje poprzez ofiarowaną modlitwę, cierpienia oraz pomoc finansową. Chcemy, aby nasza współpraca w szerzeniu Ewangelii na krańcach ziemi mogła być dalej realizowana na większą chwałę Bożą. Pragniemy również dołożyć wszelkich starań, aby Wasze dane osobowe były rzetelnie chronione

i przetwarzane. Chcąc dalej wspólnie służyć Jezusowi i misjom potrzebujemy Waszej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tym z Was, którzy już ją wyrazili bardzo serdecznie dziękujemy!

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o wypełnienie  i odesłanie jej na adres: Siostry Klawerianki, ul. Łukasiewicza 62, 38-400 Krosno. Jest to wymagane, aby mogli Państwo dalej otrzymywać nasze czasopismo .

Bardzo dziękujemy za Państwa współpracę i wszelkie świadczone dobro!

  1. Współadministratorami (Siostry Klawerianki) Twoich danych osobowych są: ZG. SS. Misjonarek św. Piotra Klawera Dom Zakonny ul. Grabowa 9, 30-227 Kraków, NIP: 6772352179REGON 040018486; Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera Dom Zakonny ul. Ogrodowa 3,58-100 Świdnica NIP: 8842637937REGON: 020597318; ZG.SS. Misjonarek św. Piotra Klawera Dom Zakonny ul. Warszawska 12, 05-807 Podkowa Leśna, NIP: 5291767854REGON: 006944200; Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Poznaniu ul. Romana Dmowskiego 130, 60-124 Poznań NIP: 7792213501REGON: 634518170; ZG. SS. Misjonarek św. Piotra Klawera ul. Ignacego Łukasiewicza 62, 38-400 Krosno, NIP: 6842149289REGON: 040018204

  2. Dane osobowe osoby są przetwarzane w celach związanych ze działalnością wydawniczą Siostr Klawerianek. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a), f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO, przy czym prawnie uzasadniony interes ADO związany jest z podziękowaniem darczyńcom.

  3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby upoważnionej oraz podmioty zapewniające druk materiałów i wsparcie informatyczne.

  4. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach prawa bądź w przypadku ich braku przez okres do ustania roszczeń z tego tytułu lecz nie dłużej jednaj niż przez 6 lat od końca roku kalendarzowego od dnia zakończenia wysyłania czasopism (z wyjątkiem wcześniejszego cofnięcia zgody).

  5. Osobie upoważnionej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osobie upoważnionej przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych do dostarczenia przesyłki, takich jak imię i nazwisko oraz adres, uniemożliwi wysłanie czasopisma oraz suplementów.

rodoinformacja
Zgoda online
bottom of page