Panie, kim jesteś?
PRZYJDŹ
ZOBACZ
ROZPOZNAJ

Panie, kim jesteś?

Nasze życie, stawia Panu Bogu

często to pytanie.

Pragniemy usłyszeć Jego odpowiedź.

  Jezusowe „Pójdź za Mną” przenika karty Ewangelii i jest skierowane

do każdego ludzkiego serca.

Ale czy umiemy rozpoznać

zapraszający głos Zbawiciela?

Czy znajdujemy odwagę potrzebną,

aby opuścić swoją rodzinę,

swoje zabezpieczenia,

plany na przyszłość

i pójść za Chrystusem tą drogą,

na którą On zaprasza?

Nauczycielu gdzie mieszkasz?

Chodźcie a zobaczycie (J 1, 38-39).

Oto początek drogi wiary

i powołania.

Pójść za Jezusem to nie bać się zbliżyć do Niego, przekroczyć progu Jego domu, rozmawiać

z Nim twarzą w twarz

jak z przyjacielem.

Nie bać się "nowego życia",

które On ofiarowuje. On sam daje nam możliwość przyjęcia go

i praktykowania z pomocą Jego łaski i dzięki darowi Jego Ducha.

To prawda: Jezus jest przyjacielem wymagającym, który wytycza wzniosłe cele, uczy zapomnieć

o sobie, aby wyjść Mu naprzeciw

i złożyć w Jego ręce

całe swoje życie: "kto straci

swe życie z powodu Mnie

i Ewangelii, zachowa je" (Mk 8, 35).

„Pójdźcie za Mną, a sprawię,

że staniecie się rybakami ludzi”

Mk 1,17.

Pierwsi apostołowie zaryzykowali

i oddali swoje życie Jezusowi. Rozpoznali Jego głos, rozmiłowali się w pięknie Chrystusa, by potem pełnić misję,

którą powierzył im Pan.

Boże wezwanie niesie ludzkiemu sercu to, co może je całkowicie napełnić. Trzeba tylko pozwolić płonąć w sobie miłości Bożej          

  i odpowiedzieć na to wezwanie

z całą hojnością serca.

Resztę dopełni Pan.

Jeśli jesteś gotowa, aby zaryzykować swoje życie dla Chrystusa i Ewangelii, to dołącz do nas.

Jesteśmy powołane ze wszystkich kontynentów, aby razem służyć Kościołowi misyjnemu, na wzór

bł. Marii Teresy Ledóchowskiej,

Matki Afryki

i św. Piotra Klawera,

apostoła niewolników.

Skontaktuj się z nami

s. Kazimiera

Siostry Klawerianki

ul. Łukasiewicza 62

38-400 KROSNO

kom. 696 402 953

Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera
 
Skrzynka pytań

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło