top of page
IMG_20210708_133107_edited.png

Powołanie

Jednak nie ma większej radości niż zaryzykowanie życia dla Pana! Zwłaszcza wam, ludziom młodym, chciałbym powiedzieć: nie bądźcie głusi na wezwanie Pana! Jeśli powołuje On was na tę drogę, nie ciągnijcie wioseł w łodzi i zaufajcie Mu. Nie dajcie się zarazić strachem, który paraliżuje nas w obliczu wysokich szczytów, jakie proponuje nam Pan. Zawsze pamiętajcie, że dla tych, którzy zostawiają sieci i łódź, aby podążać za Nim, Pan obiecuje radość nowego życia, która napełnia serce i ożywia pielgrzymowanie.

Franciszek, 2019

Panie, kim jesteś?

Nasze życie, stawia Panu Bogu

często to pytanie.

Pragniemy usłyszeć Jego odpowiedź.

  Jezusowe „Pójdź za Mną” przenika karty Ewangelii i jest skierowane

do każdego ludzkiego serca.

Ale czy umiemy rozpoznać

zapraszający głos Zbawiciela?

Czy znajdujemy odwagę potrzebną,

aby opuścić swoją rodzinę,

swoje zabezpieczenia,

plany na przyszłość

i pójść za Chrystusem tą drogą,

na którą On zaprasza?

„Pójdźcie za Mną, a sprawię,

że staniecie się rybakami ludzi”

Mk 1,17.

Pierwsi apostołowie zaryzykowali

i oddali swoje życie Jezusowi. Rozpoznali Jego głos, rozmiłowali się w pięknie Chrystusa, by potem pełnić misję,

którą powierzył im Pan.

Boże wezwanie niesie ludzkiemu sercu to, co może je całkowicie napełnić. Trzeba tylko pozwolić płonąć w sobie miłości Bożej          

  i odpowiedzieć na to wezwanie

z całą hojnością serca.

Resztę dopełni Pan.

IMG_1826.JPG

Nauczycielu gdzie mieszkasz?

Chodźcie a zobaczycie (J 1, 38-39).

Oto początek drogi wiary

i powołania.

Pójść za Jezusem to nie bać się zbliżyć do Niego, przekroczyć progu Jego domu, rozmawiać

z Nim twarzą w twarz

jak z przyjacielem.

Nie bać się "nowego życia",

które On ofiarowuje. On sam daje nam możliwość przyjęcia go

i praktykowania z pomocą Jego łaski i dzięki darowi Jego Ducha.

To prawda: Jezus jest przyjacielem wymagającym, który wytycza wzniosłe cele, uczy zapomnieć

o sobie, aby wyjść Mu naprzeciw

i złożyć w Jego ręce

całe swoje życie: "kto straci

swe życie z powodu Mnie

i Ewangelii, zachowa je" (Mk 8, 35).

Jeśli jesteś gotowa, aby zaryzykować swoje życie dla Chrystusa i Ewangelii, to dołącz do nas.

Jesteśmy powołane ze wszystkich kontynentów, aby razem służyć Kościołowi misyjnemu,

na wzór bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, Matki Afryki

i św. Piotra Klawera, apostoła niewolników.

48677250922_b6d0e63442_o_edited.jpg
55455308_1365162340291197_88067024547175
Anna%252520Margaret%252520%25252B%252520
DSC_6247.jpg

Wdzięczne Panu za wezwanie nas do naśladowania Go w tej Rodzinie zakonnej, przyjmujemy powołanie klaweriańskie jako szczególny dar, przeżywany z radością

i entuzjazmem, aby także inni mogli odkryć swoje powołanie i odpowiedzieć na wezwanie Boże

bottom of page