Deklaracja


Nazwa Firmy/ Instytucji/ Szkoły

Adres (wymagane)

E-mail (wymagane)

Zobowiązuję się do adopcji na odległość dziecka z kraju misyjnego na wybrany czas:raz na rok, raz na pół roku, raz na kwartał, raz na miesiąc:

Ofiarę z dopiskiem: Adopcja Serca – imię dziecka, będę przekazywać na konto:
Bank Pekao S.A. I Oddział w Krośnie
58 1240 2311 1111 0000 3881 7069

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera
ul. Łukasiewicza 62
38-400 KROSNO

W przypadku zamiaru wycofania się z Adopcji Serca przed upływem zadeklarowanego okresu, wcześniej poinformuję o tym siostry klawerianki.

Miejscowość i data

Podpis