Wolontariusze wspomagają siostry klawerianki w dziele animacji misyjnej zapoczątkowanej przez bł. Marię Teresę Ledóchowską. Włączają się czynnie w prowadzenie animacji misyjnej w parafiach, szkołach i grupach misyjnych, pomagają siostrom w pracach sekretariatu misyjnego oraz redakcji „Echa z Afryki i innych kontynentów”.

KRAKÓW

Młodzieżowy Wolontariat Misyjny

KROSNO

Misyjna Wspólnota

Furaha

POZNAŃ

Siostry Klawerianki

Poznań

Wolontariat

Z rzeczy boskich najbardziej boską jest współpraca nad zbawieniem dusz.

Siostry Misjonarki
św. Piotra Klawera
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • Flickr - Grey Koło

© Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera 2020