top of page
Szukaj

Wieczny odpoczynek


Wieczny odpoczynek racz im dać Panie....


Modlitwą ofiarowaną za zmarłych może być wpisanie ich do Związku Mszalnego. jest to także konkretna pomoc misjom. o Związku Mszalnego dla misji można zapisać siebie, swoich bliskich, przyjaciół i znajomych, dorosłych i dzieci, osoby żyjące i zmarłych, podając ich imię i nazwisko. Osoba wpisana do Związku Mszalnego za życia ma w nim udział także po śmierci, bez konieczności dodatkowych adnotacji.


"Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a <<ponieważ święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni>> (2 Mch 12, 45), także modły za nich ofiarowywał". Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. Katechizm Kościoła Katolickiego, 958


Comments


bottom of page