Szukaj

W studiu misyjnym II

Celem spotkań

„W kolorach Misji” jest poznawanie Jezusa i Jego Misji, które są obecne na całym świecie. Środkami prowadzącymi do tego celu są rozważania na temat nawiązywania relacji z Bogiem oraz wskazywanie miejsc w krajach misyjnych, gdzie głoszona jest Ewangelia. Swoim doświadczeniem misyjnym dzielą się siostry klawerianki z Polski i Indii. S

łowami wiodącymi nas przez spotkania są słowa posłania Jezusa, które skierował do swoich uczniów: „Idźcie na cały świat i czyńcie wszystkich uczniami moimi”. Kolory misji znajdujemy w różnych miejscach naszego kraju, w naszym domu i w krajach misyjnych. Towarzyszy nam lornetka, która służy nam do przybliżania misji i poznawania Jezusa. Zadaniem lornetki jest przybliżać obraz. Przez lornetkę widać to, czego nie widać „gołym” okiem. Modlitwa jest to spotkanie z Kimś kogo „gołym” okiem nie widać”. Dla nas taką lornetką jest wiara – dzięki niej możemy zobaczyć Boga, możemy się z Nim spotkać na modlitwie.