Echo z Afryki


Najnowszy numer Echa z Afryki i innych kontynentów już zagościł w wielu domach. Zapraszamy do prenumeraty czasopisma.

Od Redakcji:

Fundamentem działalności misyjnej jest modlitwa, bo to Pan Bóg otwiera ludzkie serca na słowa Ewangelii głoszonej przez misjonarzy. Bł. Maria Teresa Ledóchowska, która była kobietą głębokiej wiary, wiedziała dobrze, że zaangażowanie na rzecz misji musi mieć swoje źródło w modlitwie i z niej musi wypływać. Gdziekolwiek przemawiała, zawsze wskazywała modlitwę jako pierwszą formę współpracy misyjnej dostępną dla każdego katolika: Wśród wszystkich form pomocy, jakie Sodalicja św. Piotra Klawera zapewnia misjom, bez wątpienia najważniejsze jest wsparcie modlitewne.

Siostra Nulla Romaniec osobiście doświadczyła mocy modlitwy podczas trudów wojny domowej w Burundi. I chociaż wróciła już z misji do Polski, wciąż darzy siostry klawerianki wielką sympatią za to, co czynią dla dzieła misyjnego całego Kościoła, nie tylko dla Afryki! Charyzmat pozostawiony przez bł. Marię Teresę jest według niej bardzo cenny dla misji Kościoła, gdyż kraje misyjne nadal przeżywają wiele problemów i potrzebują wsparcia duchowego i materialnego.

s. Krystyna Kita SSPC

41 wyświetlenia

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło