hands-1926414_1920.jpg

Modlitwa

o rozkrzewienie

wiary

Teresa-Ledochowska_edytowane.jpg

Nowenna

do bł. Marii Teresy

Ledóchowskiej

MMDR.jpg

Modlitwa

do Matki Bożej

o rozkrzewienie Ewangelii

Franciszek mod.jpg

Intencja

ewangelizacyjna

Ojca Świętego

chalice-1591668_1920.jpg

Związek

Mszalny dla

Misji

rozaniec misyjny.jpg

Różaniec

misyjny

za wszystkie kontynenty

Modlitwy i ofiary w intencji misjonarzy

Udział w misji powszechnej nie ogranicza się zatem do niektórych szczególnych działań, ale jest oznaką dojrzałości wiary

i życia chrześcijańskiego, które przynosi owoce. W ten sposób wierzący rozszerza granice swej miłości, okazując troskę

o tych, którzy są daleko, tak jak i o tych, którzy są blisko: modli się za misje i o powołania misyjne, pomaga misjonarzom, śledzi z zainteresowaniem ich działalność, a kiedy wracają, przyjmuje ich z taką samą radością, z jaką pierwsze wspólnoty chrześcijańskie słuchały Apostołów opowiadających, jak wiele Bóg zdziałał przez ich przepowiadanie (por. Dz 14, 27).

Wśród form uczestnictwa pierwsze miejsce zajmuje współpraca duchowa: modlitwa, ofiara, świadectwo życia chrześcijańskiego. Modlitwa winna towarzyszyć misjonarzom na ich drodze, aby głoszenie Słowa odniosło skutek dzięki łasce Bożej. Święty Paweł w swych Listach prosi często wiernych o modlitwę, aby mógł głosić Ewangelię ufnie i śmiało.

Jan Paweł II, Redemptoris Missio

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło