Animiacja misyjna i modlitewne wsparcie stanowią fundament zaangażowania apostolskiego każdej siostry klawerianki. Z animacji misyjnej wypływa nasza współpraca misyjna. Proponujemy konkretne formy pomocy dla najbardziej potrzebujących braci, by dostrzec i pomóc w zaspokojeniu ich potrzeb.

Projekty misyjne i prośby misjonarzy publikowane są w każdym numerze Echa z Afryki i innych kontynentów.

Zapraszamy do prenumeraty Echa z Afryki i włączenia się w pomoc poprzez kontakt z naszym Sekretariatem misyjnym.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera
ul. Łukasiewicza 62
38-400 KROSNO

Sekretariat: krosno@klawerianki.pl

Redakcja – echozafryki@klawerianki.pl

 

Bank Pekao S.A. I Oddział w Krośnie
58 1240 2311 1111 0000 3881 7069