Zelator klaweriański
 
Współpracownik dzieła misyjnego

Szczególnym zadaniem i misją sióstr klawerianek jest uwrażliwianie  i pobudzanie wszystkich chrześcijan do współpracy w dziele głoszenia Ewangelii, gdyż wszyscy na mocy Chrztu Świętego mają prawo i obowiązek czynnie współpracować w ewangelizacji świata.

Od samych początków istnienia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera aktywna obecność osób świeckich stanowi integralną część charyzmatu. Bł. Maria Teresa Ledóchowska bardzo ceniła sobie współpracę osób świeckich. Wypływało to z jej głębokiego przekonania, że wyniki apostolatu misyjnego zależą w głównej mierze od współpracy wielu osób. Podczas jednej z konferencji mówiła:

Zbawienie tysięcy dusz w Afryce, za które Chrystus przelał swą Najświętszą Krew, zależy od twojego przyłączenia się do zastępów współpracowników tego dzieła.

Bliscy współpracownicy Marii Teresy

Początkowo współpraca zelatorów polegała na rozpowszechnianiu „Echa z Afryki”, jednak dość szybko pomoc ta okazała się niewystarczająca. Z czasem zelatorzy zakładali biura misyjne i kierowali ich pracą, przygotowywali    w parafiach nabożeństwa do Matki Bożej Dobrej Rady i św. Piotra Klawera czy też pomagali w organizowaniu spotkań i konferencji misyjnych. Nierzadko, dzięki ich osobistemu i gorliwemu zaangażowaniu, powstawały nowe domy Zgromadzenia. To właśnie zelatorka, a później eksternistka, Maria Gajewska powiadomiła Marię Teresę, że w Krośnie nad Wisłokiem jest do sprzedania dom z terenem. Z oddaniem pomagała siostrom przy formalnościach i zakupie działki, na której w krótkim czasie powstał pierwszy w Polsce dom zakonny sióstr klawerianek oraz drukarnia misyjna.

Formacja misyjna

Maria Teresa pragnęła, aby więzy między zelatorami a Zgromadzeniem były stale pielęgnowane i odnawiane. Osobiście często spotykała się z nimi, prowadziła z nimi ożywioną korespondencję i co roku publikowała dla nich dokładne sprawozdania z działalności misyjnej Zgromadzenia.

Również dzisiaj wzajemna wymiana doświadczeń ubogaca i umacnia więzi między zelatorami, stając się jednocześnie zachętą i bodźcem do jeszcze większej gorliwości misyjnej. Dla zelatorów klaweriańkich są organizowane dni skupienia i rekolekcje, podczas których mają okazję pogłębiania charyzmatu bł. Marii Teresy Ledóchowskiej oraz dzielenia się doświadczeniem inicjatyw misyjnych prowadzonych we własnych środowiskach.

Misyjne zadania zelatora

Zelator klaweriański to osoba, która stara się przede wszystkim żyć konsekwentnie wymogami życia chrześcijańskiego, dając otoczeniu radosne świadectwo własnej przynależności do Chrystusa i do jego Kościoła. Współuczestnicząc w charyzmacie sióstr klawerianek żyje klaweriańską duchowością misyjną i we współpracy    z siostrami jest animatorem misyjnym we własnym środowisku, przede wszystkim poprzez modlitwę i czynną działalność na rzecz misji. Zadaniem zelatora jest: uwrażliwiać misyjnie własne otoczenie, rozpowszechniać czasopismo misyjne „Echo z Afryki i innych kontynentów”, zdobywać nowych przyjaciół misji, pomagać siostrom w ich pracy, brać udział w różnych inicjatywy na rzecz misji, itp.

Propozycja dla każdego

Każdy katolik, bez względu na wiek, zawód czy stan życia, który pragnie dzielić troskę Kościoła o misje i czuje, że Pan Bóg powołuje go do współudziału

w duchowości misyjnej i w łasce charyzmatycznej bł. Marii Teresy Ledóchowskiej może zostać zelatorem klaweriańskim, gdyż jak mówiła bł. Maria Teresa:

Wszyscy: księża i ludzie świeccy, mężczyźni i kobiety, młodzież, a także małe dzieci mogą współpracować w misyjnym dziele Kościoła.

Zapraszamy do współpracy! Jeśli chcesz zostać zelatorem klaweriańskim skontaktuj się z siostrami klaweriankami z jednej najbliższej ci wspólnoty klaweriańskiej.

 
 

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło