Klaweriański Wolontariat Misyjny

Wolontariusze wspomagają siostry klawerianki w dziele animacji misyjnej zapoczątkowanej przez bł. Marię Teresę Ledóchowską. Włączają się czynnie w prowadzenie animacji misyjnej w parafiach, szkołach i grupach misyjnych, pomagają siostrom w pracach sekretariatu misyjnego oraz redakcji „Echa z Afryki i innych kontynentów”.

KRAKÓW

Młodzieżowy Wolontariat Misyjny

KROSNO

Misyjna Wspólnota

Furaha

POZNAŃ

Siostry Klawerianki

Poznań

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło