Misje wyzwalają dobro

Pomoc misjom daje szerokie pole działania dla każdego: poprzez modlitwę, czyny, wielkoduszne serce.

 

Bł. M. Teresa Ledóchowska powiedziała: „patrzmy więc w przyszłość z gorliwym duchem i wspaniałomyślnym sercem. Jakże szybko biegnie czas, który został nam dany, aby czynić dobrze…”

 

Św. Albert Chmielowski natomiast powtarzał: „Trzeba być dobrym, jak chleb, który leży na stole i każdy może po niego sięgnąć, jeśli jest głodny”. Najtrudniejszy jest dar z siebie, ale  bez wyrachowania i obliczania korzyści.

 

Poruszyła mnie postawa misjonarek, które pomagają, dając siebie bez kalkulacji.

Wiele osób mówi: „Daję wam coś, ale później oczekuję czegoś w zamian”. Rzadko spotykam się z bezinteresownym nastawieniem w działaniu u ludzi. Nawet u osób gorliwych w czynieniu dobra pojawia  się często pragnienie, aby „być kimś”. Oczekują oni pochwał lub awansu w pracy.

 

Jezus w Eucharystii: daje nam Siebie bez takiej kalkulacji. On jest na wyciągnięcie ręki, narażając się nawet na nadużycia w przyjmowaniu sakramentów. To dla nas przykład bezinteresownej ofiary z naszego życia. Na tym polega prawdziwa służba.

 

Misjonarki otrzymują wiele od biednych, którzy pokazują prawdziwą radość i sens życia. Ubodzy również pomagają misjonarzom. Praca na misjach to świadome i radosne wzajemne obdarowywanie, bez poczucia wyrzeczenia i braku. Wtedy odnajdujemy pełnię sensu naszego życia. Misjonarze potwierdzają to całym swoim codziennym życiem.

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie

Gdy pomagamy komuś bezinteresownie, pojawia się zaskakująca radość.

Bezinteresowność, ofiarność, wielkoduszność i wspaniałomyślność, to być małym, być ostatnim i mieć poczucie szczęścia oraz wyjątkowego wybrania.

 

Kiedy obserwujemy brak wdzięczności za nasze poświęcenie, przypomnijmy sobie, ile niewdzięczności odbierał Jezus będąc Człowiekiem i odbiera nadal w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

Starajmy Mu się wynagradzać czyniąc dobrze innym z czystością serca. Czystość serca, to wyzbycie się wszelkich uczuć niedobrych: złości, poczucia krzywdy, zazdrości, niezadowolenia, podejrzliwości, rozdrażnienia.

Tylko takie ubóstwo ducha i czystość serca pozwalają na bliska więź z Bogiem.

 

Wsłuchajmy się w Słowo Boże, które daje nam zachętę służby innym:

Ga 6, 9  „ W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy… Dopóki mamy czas , czyńmy dobrze wszystkim…”

                                                                 Eksternistka SSPC Grażyna Kochalska

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło