Modlitwa

o rozkrzewienie

wiary

Modlitwa o rozkrzewienie wiary

Boże, który pragniesz, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, poślij, prosimy Cię, robotników na żniwo swoje i daj im łaskę,

by z nadzieją głosili słowo Twoje. Niechaj się rozszerza Ewangelia i będzie wysławiana, aby wszystkie narody poznały Ciebie, Boga prawdziwego,

i zesłanego Jezusa Chrystusa Twojego Syna, Pana naszego,

który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło