Projekty misyjne

Ukończenie kaplicy

Parafia Świętego Krzyża została założona w 1979 roku, a należący do niej katolicy mieszkają w 22 wioskach, które nie mają kaplic. Wioska Yapar znajduje się 37 km od kościoła parafialnego i liczy 250 rodzin. Przez ostatnie sześćdziesiąt lat ci ubodzy rolnicy na wspólne nabożeństwa i katechezę spotykali się w małej kaplicy zbudowanej z bambusa i dachu pokrytego blachą. Obecnie kaplica jest nieszczelna i trudno z niej korzystać na modlitwy i niedzielne lekcje katechizmu. Dlatego trzy lata temu mieszkańcy wioski rozpoczęli budowę nowej kaplicy z marzeniem o godnym miejscu do sprawowania Eucharystii, modlitwy i codziennego wzrostu w wierze. Wiara jej mieszkańców jest żywa i osobiście znam ich gorliwość i poświęcenie. Zwracam się z prośbą o pomoc w ukończeniu kaplicy. Mieszkańcy wioski to ubodzy rolnicy, którzy utrzymują się jedynie z tego co uda im się uprawić. Z nadzieją i entuzjazmem patrzą w przyszłość, licząc, że już wkrótce będą mogli ukończyć budowę domu Bożego, który jest ich wielkim marzeniem. Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli wspólnie ukończyć budowę kaplicy w Yapar. Jako młody Kościół misyjny potrzebujemy Waszego wsparcia duchowego i materialnego, aby skutecznie pełnić naszą misję ewangelizacyjną w tej części Indii. Zapewniamy Was o naszej nieustannej i wdzięcznej modlitwie we wszystkich Waszych intencjach.

o. Simon Fernandis CSC

Tripura, Indie

Dom Dziecka im. Jana Pawła II

W odpowiedzi na apel Jana Pawła II, aby uruchomić wyobraźnię miłosierdzia, w 2003 roku w miejscowości Bello otworzyliśmy Dom Dziecka im. Jana Pawła II. Wychowankami są dzieci ulicy, które są pozbawione środków do życia, zmuszone do kradzieży lub szukania jedzenia na ulicy. W Casa Hogar, gdzie od samego początku objętych opieką jest ponad 20 dzieci, mają one zapewnione wyżywienie, ubranie, mieszkanie, opłaconą naukę, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Wychowawcy zabiegają, aby dzieci otrzymały solidną edukację podstawową i średnią oraz formację katechetyczną z przygotowaniem do przyjęcia poszczególnych sakramentów. Od niedzieli wieczorem do piątku wychowankowie przebywają w Domu Dziecka, a soboty i niedziele spędzają ze swoimi rodzinami lub – jeżeli ich nie mają – z opiekunami. Misją i zadaniem Casa Hogar jest troska o to, aby jego wychowankowie byli dobrze przygotowani do samodzielnego życia w przyszłości. Dom podczas swojej wieloletniej działalności wspomógł wiele dzieci i ich rodzin. Na przestrzeni lat pojawiają się jednak nowe wyzwania i projekty konieczne do zrealizowania. Jednym z nich jest położenie jednolitego dachu nad całością budynku i utworzenie na poddaszu dużej sali dla dzieci. Cała inwestycja jest bardzo kosztowna i dla nas niemożliwa do udźwignięcia bez wsparcia z zewnątrz. Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc materialną w rozbudowie Domu Dziecka, aby najuboższe dzieci miały godne dzieciństwo i możliwość rozpoczęcia nowego życia.

ks. Dominik Kaczmarek SAC

Bogota, Kolumbia

Zakup ławek szkolnych

Zawracam się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe na zakup 200 nowych ławek dla szkoły w wiosce Onjuku. Znajduje się ona w północnej Ugandzie, około 725 km od Kampali, stolicy Ugandy. Nasze Zgromadzenie Braci św. Marcina De Porres zostało założone w 1953 roku w Sudanie, przez nieżyjącego już biskupa Sisto Mazzoldi. W ramach naszego charyzmatu staramy się pomagać najuboższym mieszkańcom Ugandy jako katecheci, nauczyciele, pracownicy socjalni, pielęgniarze i lekarze. Wioska Onjuku charakteryzuje się szybkim wzrostem liczby dzieci oraz wysokim poziomem analfabetyzmu. Dostrzegliśmy naglącą potrzebę ułatwienia najuboższym dzieciom dostępu do nauki przez budowę szkoły w wiosce. Ugandyjczycy cenią sobie bardzo edukację, ale ubodzy mieszkańcy wiosek nie mogą sobie pozwolić na szkołę. Szkoła już funkcjonuje, ale niestety nie stać nas, ani mieszkańców wioski na zakup szkolnych ławek dla dzieci. Stąd nasza prośba, aby ofiarować najuboższym dzieciom godne warunki do nauki. Ufamy mocno, że z pomocą Boga - działającego przez Was – będziemy mogli przyjść z pomocą ubogim mieszkańcom Onjuku. Niech Wszechmogący Bóg wynagrodzi Wam każdy gest dobroci, a my codziennie dziękujemy Panu Bogu za Was i Wasze wsparcie.

 

br. Samuel Hakim Alberto

Nebbi, Uganda

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło