Kim jesteśmy?

Jesteśmy siecią otwartych serc i wyciągniętych dłoni, złączonych mocą miłości Chrystusa i połączonych ze świeckimi współpracownikami i misjonarzami w służbie Kościoła.
Całkowity dar z siebie pozwala nam dzielić się duchowymi darami i przekazywać pomoc materialną najbardziej potrzebującym na świecie.

Jesteśmy Międzynarodowym Zgromadzeniem Zakonnym. Rozsiane na wszystkich kontynentach,  ożywiane miłością do Boga,  i bliźnich, szczególnie najbardziej potrzebujących z terenów misyjnych, współpracujemy w ich ewangelizacji.

Charakteryzuje nas pragnienie budowania i umacniania Królestwa Bożego nade wszystko poprzez modlitwę, dar z samych siebie i poprzez różne działania wspomagające i wspierające misyjne dzieło Kościoła. Naszym najważniejszym zadaniem jest przekazywanie innym ognia Chrystusa, jaki płonie w naszych sercach, aby coraz bardziej rozszerzać miłość do misji, zakorzeniając ją we wszystkich sercach.

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło