Zaryzykować! Dla Pana!

Ojciec Święty Franciszek w orędziu na 56. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, przypomina iż

...nie ma większej radości niż zaryzykowanie życia dla Pana! Zwłaszcza wam, ludziom młodym, chciałbym powiedzieć: nie bądźcie głusi na wezwanie Pana! Jeśli powołuje On was na tę drogę, nie ciągnijcie wioseł w łodzi i zaufajcie Mu. Nie dajcie się zarazić strachem, który paraliżuje nas w obliczu wysokich szczytów, jakie proponuje nam Pan. Zawsze pamiętajcie, że dla tych, którzy zostawiają sieci i łódź, aby podążać za Nim, Pan obiecuje radość nowego życia, która napełnia serce i ożywia pielgrzymowanie.

Każda z sióstr klawerianek, stara się coraz głębiej poznawać Boga, mocniej GO kochać. Przyjmując dar powołania nie ustawać w wysiłkach, by Jego imię było znane i kochane na całym świecie.

Charakteryzuje nas pragnienie budowania i umacniania Królestwa Bożego wszędzie, a szczególnie w Afryce, nade wszystko poprzez modlitwę, dar z samych siebie i poprzez różne działania wspomagające i wspierające misje. Naszym najważniejszym zadaniem jest przekazywanie innym ognia Chrystusa, jaki płonie w naszych sercach, aby coraz bardziej rozszerzać miłość do misji, zakorzeniając ją we wszystkich sercach.

Jeśli chcesz poznać nasze powołanie, spędzić czas we wspólnocie sióstr klawerianek, rozeznać jaką drogę Ci proponuje Pan - zapraszamy do kontaktu.


11 wyświetlenia

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło