W drodze ku Kapitule

W roku 125 - lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, będziemy przeżywać wyjątkowe wydarzenie jakim jest Kapituła Generalna.

5 marca 2019 r. siostry klawerianki z wszystkich pięciu wspólnot obecnych w Polsce, spotkały się, by wspólnie modlić się i rozmawiać o wyzwaniach jakie czekają nasze

Zgromadzenie w najbliższej przyszłości.

Kontemplatywne w działaniu i misji jaka została nam powierzona, po wspólnej modlitwie i wymianie refleksji zawierzamy naszą przyszłość Bożemu prowadzeniu, prosząc Ducha Świętego o dary potrzebne, by wiernie wypełniać charyzmat nam powierzony.25 wyświetlenia

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło