top of page
Szukaj

Słucham Serca


Proponowana „droga” koresponduje z nową książką na temat „duchowości serca” Papieża Franciszka. „Życie Ducha. Bóg przemawia do serca człowieka” –taki tytuł nosi książka zawierająca refleksje Papieża Franciszka dotyczące życia duchowego.

Publikacja zawiera słowa Papieża wybrane z jego publicznych wypowiedzi i dokumentów. „Papieskie nauczanie koncentruje się coraz bardziej wokół myśli teologicznej i antropologicznej, którą sam Ojciec Święty nazywa «duchowością serca». Integruje ona wielkie tradycje Kościoła, łącznie z ignacjańską” – powiedział ks. Nardin, który swoją pracę doktorską poświęcił właśnie duchowości serca.

Książka nie jest jedynie zbiorem refleksji, ale czymś na kształt podręcznika teologiczno-duchowego, którego celem jest doprowadzenie nas do żywej relacji z Ojcem, przez Jezusa w Duchu Świętym. „Może mieć ona znaczny wpływ na uzdrowienie nas z zatwardziałości ducha, pomóc w nauczeniu się duchowego rozeznawania, zarówno osobistego jak i duszpasterskiego, oraz dostrzegania znaków, które Opatrzność pozostawia nam każdego dnia” – napisał w przedmowie kard. De Donatis. (Łukasz Sośniak SJ – Watykan)Projekt drogi, którą nazwaliśmy “Słucham serca” kierujemy do osób począwszy od tych najmłodszych po najstarszych. Ma ona swoje osadzenie w realnej rzeczywistości, która nas otacza i kształtuje. Żyjemy w czasach, które stawiają coraz więcej pytań, a przynoszą coraz mniej odpowiedzi, czasach, gdzie dominuje konsumpcja i sukces, agresja i przemoc, a co za tym idzie doświadczenie pustki duchowej. Pragniemy dotrzeć do ludzi poszukujących prawdy dla swojego życia. Szczegółowe tematy będą próbą wychodzenia naprzeciw potrzebom i problemom, których doświadczamy na co dzień. Kontekst misyjny w różnorodny sposób wpisuje się w podejmowane treści i ubogaca w nowe doświadczenia Kościoła, który jest z natury swojej misyjny.

Cel

Celem proponowanej drogi: „Słucham Serca” jest całościowe kształtowanie osoby. Stąd wynikający z wieku podział na obszary wiekowe, które nazwaliśmy strefami. Punktem wyjścia jest duchowość ignacjańska, która jest wyposażona w odpowiednie narzędzia do odnajdywania Boga i proponowania wartości dla dobra swojego i innych ludzi. Celem nie jest tylko przekazywanie informacji, ale formowanie całej osoby. Głęboka formacja wiary, dążenie do integralnej spójności każdej osoby troska o bezpieczne i zdrowe otoczenie, zaangażowanie w międzykulturowość i służbę misjom, i postawa gotowości uczenia się przez całe życie – to priorytety, które sobie stawiamy.

Do podjęcia tego rodzaju formacji duchowej skłoniło nas wiele współtowarzyszących wydarzeń. Są nimi: Rok Rodziny, Rok św. Józefa, Rok Ignacjański z okazji 500 – lecia od nawrócenia św. Ignacego z Loyoli (20 maja 1521), 400 – lat od jego kanonizacji i współtowarzysza św. Franciszka Ksawerego, 100 lat od śmierci bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, nazywanej Matką Afryki.

Proponowane Strefy

Strefa Serduszka – wprowadza w świat uczuć, wiary i duchowości – program obejmuje dzieci od 3 do 6 lat.

Emocje: nazywanie ich, wyrażanie i rozpoznawanie u siebie i innych to ważny początek formacji dziecka.

Muzyka, malowanie, różne techniki plastyczne, zaangażują jego zmysły, opowiadanie, scenki rozbudzą wyobraźnię, nauka modlitwy i odkrywanie znaczenia obrzędów liturgicznych stają się fundamentem rozwoju duchowego. Szacunek i empatia wobec innych będą kształtować umiejętności społeczne. Podstawą będzie Słowo Boże, postawy i emocje Jezusa będą nas wprowadzać w sposoby postrzegania świata i ludzi.

Strefa Marzeń – wprowadza w świat różnych pragnień – obejmuje dzieci od klasy 1 do 3 Szkoły Podstawowej.

W tej strefie będziemy szli w kierunku dostrzegania Boga we wszystkich obszarach życia. Bedą to uczucia, zmysły, intelekt, talenty, także ciało, które są otwarte na Boga. Niedomaganie i braki w jakimkolwiek obszarze wpływają na funkcjonowanie całej osoby. Odpowiednie metody zastosowane w tym przedziale wiekowym pomogą dzieciom w nabywaniu umiejętności nazywania swoich najgłębszych pragnień, na które ma wpływ środowisko, w którym żyją. Opowiadania z różnych stron świata, słuchanie i zobaczenie jak żyją ich rówieśnicy, z jakimi problemami się spotykają, ich postrzeganie świata pomoże rozwijać i w przyszłości realizować ich pragnienia. Ambitne marzenia kreują ich postawy i stosunek do nauki, do rówieśników i osób starszych. Podstawą jest Słowo Boże i zastosowanie go w konkretnych sytuacjach życiowych.

Strefa Poszukiwacza – to przestrzeń ciekawych inspiracji. Mieć oczy do patrzenia i uszy do słuchania. Pójście za wzorami ludzi wielkiego serca – obejmuje dzieci od klasy 4 do 6 Szkoły Podstawowej.

Podstawą jest Słowo Boże, opowiadania i przykłady z różnych kultur świata, mają pomóc w spotkaniu z Bogiem i ludźmi. Każdy aspekt życia człowieka jest dobry i ważny, a więc powinien być pielęgnowany i rozwijany.

Strefa Walki – to wejście w serce, które jest polem bitwy, gdzie toczy się niesamowita walka. Tu dochodzą do głosu między innymi motywy osobistego działania – obejmuje klasy od 7 do 8 Szkoły Podstawowej.

Wsłuchujemy się w indywidualne potrzeby nastolatka. Pozwalamy mu na wolność, ponoszenie konsekwencji, stawiamy wymagania, jesteśmy uważni i wierzymy w jego możliwości. Poznawanie siebie, Pana Boga, Jego obrazu w sercu, przyjaźń, konflikty to niektóre tematy tej strefy. Podstawą jest Słowo Boże, doświadczenie i refleksja końcowa spotkania, a co za tym idzie podejmowane działania.

Strefa Strzelca – to obszar mojego „ja”, służby i świadectwa – obejmuje młodzież Szkół Średnich.

Będziemy kopać Fundament dla swojego przyszłego życia. Gdy dobrze się zakorzenimy, umocnimy swoje pozycje, łatwiej nam będzie „strzelać” z naszymi pomysłami na swoją przyszłość.

Strefa Wyboru – to przestrzeń decydowania. Całe życie składa się z podejmowania decyzji: iść tam czy gdzie indziej, wybrać ten czy inny zawód, zdecydować się na tego czy innego człowieka jako swojego partnera życiowego, zdecydować się na życie czy przeciw życiu – To strefa dla Studentów.

Strefa Rzeczywistości – to postrzeganie siebie i swoich wewnętrznych poruszeń, aby poznać i rozumieć to, co zasadnicze w człowieku, a także, by w ten sposób znaleźć pogłębiony sposób dojścia do innych – tę strefę rezerwujemy dla Dorosłych, nie będących już studentami czy uczniami. Ćwiczenia duchowe św. Ignacego są filtrem w rozeznawaniu, do którego wzywa nas Bóg.

Strefa Uważności – dla tych, którzy czują lepiej i postrzegają bardziej. To strefa dla niepełnosprawnych intelektualnie.

Strefa Lidera – Propozycja prowadzenia warsztatów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w trybie zdalnym. Warsztaty prowadzi Fundacja Fylion.

Strefa Konkursów – dla dzieci i młodzieży. Konkursy będą organizowane w czasie spotkań oraz po zakończeniu poszczególnych etapów formacji.

Strefa Materiałów do pobrania – linki do prezentacji z przeprowadzonych spotkań będą umieszczane bezpośrednio po zakończeniu spotkania.

Formularze zgłoszeniowe na spotkania on-line dla poszczególnych stref

Z powodu pandemii proponujemy spotkania on-line, które odbywać się będą dla dzieci i młodzieży w godzinach pracy przedszkoli i szkół, dla dorosłych w godzinach wieczornych. Łączymy się na platformie Zoom. Linki do spotkań będą umieszczane na przesłane adresy e-mailowe w formularzu zgłoszeniowym. Każda strefa ma swój formularz zgłoszeniowy

Patroni drogi „Słucham Serca”

Święci, którzy nam patronują to św. Józef, św. Ignacy Loyola, św. Franciszek Ksawery i bł. Maria Teresa Ledóchowska.

Św. Ignacy Loyola był znawcą serc. Znał serca ludzi i miał „wewnętrzne poznanie” Jezusa Chrystusa. Chodzi o to, aby wewnętrznie poznać miłość Boga, jak objawia się ona w Jezusie, w Jego Sercu. W bieżącym roku, w sposób szczególny, dokonamy aktu zawierzenia się Sercu Jezusowemu.

Mieć serce skierowane ku Bogu

Chodzi o styl życia, który kształtuje się w sercu każdego człowieka, które ma swoje głębokie pragnienia i siłę potrzebną do ich realizacji. To przez pragnienia serca przemawia do nas Bóg, tam dowiadujemy się o co chodzi w życiu, Panu Bogu i mnie.

Droga

Program proponowanej drogi rozciąga się w czasie. Projekt początkowy obejmuje plan roczny, który będzie przedłużany i uaktualniany. To wielka szkoła życia. Idzie nią już spora liczba osób na całym świecie, a więc to misyjna ekspansja: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” – o to prosi Jezus. I to się dzieje na naszych oczach. Świat proponuje nam wiele rozmaitych dróg, które w konsekwencji prowadzą do nikąd. Ta szczególna droga nie pozwoli na to, aby się pogubić w świecie, a jeśli nawet się pogubimy, to znajdziemy odpowiednią pomoc.

Formularze zgłoszeniowe na spotkania on-line dla poszczególnych stref

Z powodu pandemii proponujemy spotkania on-line, które odbywać się będą dla dzieci w godzinach pracy przedszkoli i szkół. Godziny spotkań są do uzgodnienia. Łączymy się na platformie Zoom.

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Dla Nauczycieli i Wychowawców proponujemy szkolenia na różne aktualne tematy.

  1. „Pomóż mi rozmawiać”. Jak pomagać dzieciom rozwiązywać konflikty.

  2. „Drabina interwencji”. W jaki sposób zapanować nad grupą?

  3. „Wyjaśnijmy to sobie”. Zajęcia na temat komunikacji uczuć i rozwiązywania konfliktów.

  4. „Trudny Rodzic”. Sztuka komunikacji.

  5. „Trudny Rodzic”. Podstawy prawne.

  6. „Trudny uczeń”. Dlaczego uczniowie bywają nieznośni? Jak z nimi postępować?

  7. “Po jednej stronie barykady”. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów.

Warsztaty prowadzi Fundacja Fylion.

Organizator: Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie – Ks. dyr. Tadeusz Dziedzic, s. Bożena Najbar

Współpraca: Ks. Bp Robert Chrząszcz, o. Zbigniew Szulczyk SJ, Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera.

Patronat honorowy:

J.E. Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski

Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak,

Partnerzy:

Liceum Ogólnokształcące Kostka – dyr. o. Tomasz Nogaj SJ

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie Ks. Dyr. dr Paweł Gałuszka

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie Ks. Dyr. dr Andrzej Kielian

Grupy Apostolskie Archidiecezji Krakowskiej Ks. Dyr. Marcin Rozmus

Duszpasterstwo Młodzieży – Ks. Dyr. Sebastian Kowalczyk


Comentários


bottom of page