Pielgrzymkowy szlak

Aktualizacja: 11 sie 2019

Siostry Klawerianki, także w sierpniu podejmują trud pielgrzymowania. Dziś wraz z diecezją drohiczyńską ruszyły s. Jolanta z s. Klaudią. Dołączyły do grupy łochowskiej. Tematem przewodnim pielgrzymowania jest cytat z Janowej ewangelii: Abyście szli i owoc przynosili .

Z dziennika Pielgrzyma

Jezus był wierny, aż po krzyż, do końca. Jeśli umiem kochać, to będę wierny. Jeśli jestem wierny w małych rzeczach, to w większych też będę. Być wiernym Komuś!

Z dziennika Pielgrzyma

Bóg jest dla mnie dobry i miłosierny. Mam być dla innych dobra jak chleb i miłosierna. Moje dobro może przemieniać innych.

Z dziennika Pielgrzyma

Owoc Ducha Świętego: uprzejmość. Mimo zmęczenia i czasem nawet rozdrażnienia, nie odpłacać nieżyczliwością na nieżyczliwość. Służyć drugiemu bezinteresownie, nie oczekiwać nic w zamian.

Z dziennika Pielgrzyma

Dziś naszą uwagę zatrzymał owoc Ducha Świętego jakim jest pokój. Doświadczyć pokoju wśród różnych pielgrzymkowych trudności i niedogodnień. Jezus przychodząc do nas obdarza nas pokojem. Od Niego mam czerpać siły do dalszej pielgrzymkowej wędrówki.

Z dziennika Pielgrzyma

Aby przynieść owoc, trzeba odciąć to co przeszkadza, , odciąć wiele w nas: pychę, egoizm, złe przyzwyczajenia.....Bóg chce usunąć to co przeszkadza, bo On widzi więcej.

Pragnie byśmy trwali w Nim jak latorośl w winnym krzewie.


Z dziennika Pielgrzyma

Chrzest Jezusa w Jordanie. Przygotowanie Jezusa do podjęcia misji trwało 30 lat. On, który był bez grzechu przez chrzest zanurzył się w naszym grzechu, by później zanieść go na krzyż. Był i czuł się umiłowanym Synem Boga przez całe życie. To był bardzo waży moment w życiu Jezusa!

Ja także w moim życiu, w mojej misji mam powracać do źródeł, do tego momentu.96 wyświetlenia

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło