Panama w Warszawie

W tych dniach modlitwą i sercem towarzyszyliśmy młodym, którzy w Panamie przeżywali kolejna Światowe Dni Młodzieży.

Aby nie pozostać jedynie w wirtualnej przestrzeni ks. kard. Kazimierz Nycz zaprosił młodych do wspólnej modlitwy i przeżywania radości młodego kościoła do Świątyni Opatrzności Bożej.

Był czas na modlitwę adoracyjną, na wspólne wielbienia Pana śpiewem, wsłuchanie świadectw, oraz łączność z polskimi pielgrzymami w Panamie. Nie zabrakło miejsca na konferencję, za którą dziękujemy abp. Grzegorzowi z Łodzi.

W czasie Eucharystii mogliśmy wysłuchać homilii Ojca Świętego Franciszka wygłoszonej na zakończenie tego wyjątkowego święta młodych.

Świątynia Opatrzności Bożej zgromadziła ok. 1500 młodych ludzi, dziękuję a ich zaangażowanie!


29 wyświetlenia

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło