Modlimy się z Ojcem Świętym


Papieska intencja modlitwy na kwiecień 2019 roku kieruje naszą modlitwę w stronę tych, którzy narażają własne życie służąc pomocom osobom żyjącym w miejscach objętych wojnom i konfliktami zbrojnymi.

Nasza myśl kieruje się ponadto w szczególności ku dzieciom żyjącym na terenach aktualnych konfliktów oraz ku tym wszystkim, którzy angażują się, aby chronić ich życie i prawa. Jedno dziecko na sześć w świecie jest dotknięte przemocą wojny i jej następstwami, o ile samo nie jest zaciągnięte przez uzbrojone grupy, aby stać się żołnierzem lub zakładnikiem. Świadectwo tych, którzy działają na rzecz obrony godności i szacunku dzieci, jest niezwykle cenne dla przyszłości ludzkości - przypomina nam Ojciec Święty Franciszek

Do naszej modlitwy możemy także dołączyć gesty miłości, przebaczenia w intencji pokoju oraz wspomóc materialnie projekty w miejscach ogarniętych wojną.


11 wyświetlenia

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło