Modlimy się!


Dziś rozpoczynamy nowennę do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. Polecamy za jej przyczyną wszystkich misjonarzy, tych do których zostali posłani, dobroczyńców i współpracowników misji, a także każdą z intencji jakie zostały powierzone modlitwie sióstr klawerianek.


Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

O Boże, pomnóż Twe łaski dla tych, 

którzy o nie prosić będą, z ufnością pokładaną w pomoc bł. Marii Teresy. Niech naśladowanie jej cnót i uczynków 

gorliwości jakie pełniła w swym życiu zapewni nam Twoje błogosławieństwo. Bł. Maria Teresa przez swe wstawiennictwo niech będzie jeszcze jedną więcej opiekunką, która będzie nas wspierać w kłopotach

i smutkach tego życia, a szczególnie niech wyprosi łaskę

(tu wymienić swą prośbę) oraz dopomoże nam do osiągnięcia

wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Bł. Mario Tereso, módl się za nami!

16 wyświetlenia

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło