Misje - Oaza

Rekolekcje Diakonii Misyjnej w domu Sióstr Klawerianek w Krakowie 17-19 maja 2019 r.


Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie powstała w 2009 roku. Inspiracją do jej założenia były słowa Jezusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. (Mt 28,19)

Trzy podstawowe cele Diakonii Misyjnej:

Głoszenie Jezusa:

nieochrzczonym ochrzczonym, ale żyjącym daleko od Chrystusa wierzącym, zaangażowanym chrześcijanom dla pogłębienia ich wiary

Szerzenie charyzmatu Ruchu Światło-Życie na świecie

Budzenie w Ruchu ducha misyjnego

Mam wrażenie, że nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i w misję wśród narodów. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludom. Jan Paweł II, Redemptoris Missio, 86

Diakonia Misyjna jako swoje główne zadanie odczytuje głoszenie Ewangelii poza granicami Polski, zarówno poprzez krótkie rekolekcje ewangelizacyjne, jak też i wyjazdy oazowiczów na wolontariat misyjny, gdzie kluczowe jest świadectwo życia i słowa. Nie chodzi tu tylko o dalekie kraje czy dzikie plemiona. Tereny misyjne to coraz częściej wielkie miasta Europy Zachodniej czy Skandynawii a także Wschód. Na Ewangelię i świadków wiary czeka Hiszpania, Niemcy, Białoruś i wiele innych krajów.

Nie wystarczy jednak kogoś posłać i starać się o następców. Trzeba zadbać o osobę posłaną, wspierając ją modlitewnie, ale też materialnie. Diakonia misyjna jest więc naturalnym „zapleczem logistycznym” dla posłanego. Nie można też mówić o działalności misyjnej, bez stałej modlitwy za misje, misjonarzy i o powołania misyjne oraz bez wspierania tych misji przy najróżniejszych okazjach (m.in. zbiórki pieniędzy, czy różnego rodzaju misyjne akcje, festyny, loterie itp).

Diakonia jako jeden z ważniejszych i bardzo owocnych kierunków widzi koordynowanie i propagowanie programu Adopcji na Odległość, która jest bardzo konkretną formą pomocy i wsparcia dzieci z Afryki, dodatkowo otwierającą serca na sprawę misji.

http://www.misje.oaza.pl

14 wyświetlenia

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło