Konkurs!


Świdnica jest jednym z miast, gdzie Siostry klawerianki mają swoją wspólnotę. Prowadzą animację misyjną w diecezji świdnickiej, angażując wszystkich do czynnego włączenia się w dzieło misyjne. Referat Misyjny Świdnickiej Kurii Biskupiej po raz szósty organizuje konkurs misyjny dla młodzieży. Etap diecezjalny odbędzie się w dniu 12 marca 2019 r.

100 rocznica urodzin o. Mariana Żelazka jest dobrą okazją do tego, by bliżej zapoznać się z osobą i dziełem tego wielkiego werbisty. W czasach pogłębiającego się kryzysu wartości i braku szacunku dla życia o. Marian pokazał, że dobroć i poświęcenie się dla drugiego są wciąż możliwe.

Celem tego konkursu jest poznanie postaci o. Mariana Żelazka

Pogłębienie wiedzy o obowiązku misyjnym wypływającym z sakramentu chrztu św. i bierzmowania.

27 wyświetlenia

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło