top of page
Szukaj

Dokąd zmierzają nasze drogi?

Spotkanie sióstr odpowiedzialnych za animację misyjną w Polsce. Poznań 5-6 XI 2021

Drogą każdy z nas podąża. Czy idziemy ku Bogu czy idziemy ku nie Bogu? Łatwo to rozeznać w swoim sercu. Wiele podejmujemy działań w kierunku misji, którą powierzył nam Pan Jezus polecając byśmy szli na cały świat i czynili ludzi Jego uczniami. W tę misję wpisuje się charyzmat, który zostawiła nam bł. Maria Teresa Ledóchowska. Charyzmat współpracy nad dziełem zbawienia dusz, który nigdy się nie kończy. Jadąc na misje i wracając z nich mamy wiele do zaoferowania ludziom, by budować relacje z Bogiem, ludźmi i samym sobą. Doświadczamy Jego obecności wszędzie, gdzie jesteśmy i pragniemy by inni mogli tego doświadczyć. Liczne spotkania, które podejmujemy obecnie w Polsce mają na celu doprowadzenie ludzkich serc do Boga. Spotkania te mają charakter ewangelizacyjno-misyjny.

Jesteśmy zaangażowane w takie dzieła jak: katechezy i spotkania misyjne w szkołach, dajemy świadectwo swojej konsekracji i zaangażowania misyjnego w wielu kościołach, organizujemy dzieła Kolędników Misyjnych i adopcji dzieci w wielu krajach misyjnych, prowadzimy ogniska misyjne dzieci, młodzieży i dorosłych. Włączamy świeckie osoby w dzieło misyjne jako eksternistów i zelatorów czyli gorliwych – czyniących dobro dla kościoła misyjnego.

Pragnę uczynić coś wielkiego dla Pana Boga. To słowa Marii Teresy, które są również naszą troską, by czynić wiele dla Boga, a tym samym dla ludzi. Pomaga nam w tym projekt Słucham Serca, który pozwala porządkować nasze najgłębsze pragnienia serca. A tak naprawdę mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że autorem tych pragnień jest sam Bóg. On inspiruje nas do podejmowania decyzji i konkretnych zadań. To On wie, kiedy, gdzie i jak nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Do nas należy wsłuchiwać się w swoim sercu w Jego natchnienia.

Wieczory z bł. Marią Teresą Ledóchowską (online)

Pragniemy podzielić się doświadczeniem charyzmatu, którym żyła bł. Maria Teresa Ledóchowska nazwana przez swych przyjaciół „szaloną na punkcie misji”. Serdecznie zapraszamy do zamyślenia się nad jej życiem i działalnością.

· Kiedy: w piątki o godz. 19.30

· Gdzie: tryb online

· Prowadzą: Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera

· Zapisy: Formularz zgłoszeniowy na stronie: www.klawerianki.pl

· Kontakt: s. Bożena Najbar tel. 668 688 096 e-mail: bozena.najbar1@gmail.combottom of page