top of page
Szukaj

Dokąd zmierzają nasze drogi?

Spotkanie sióstr odpowiedzialnych za animację misyjną w Polsce. Poznań 5-6 XI 2021

Drogą każdy z nas podąża. Czy idziemy ku Bogu czy idziemy ku nie Bogu? Łatwo to rozeznać w swoim sercu. Wiele podejmujemy działań w kierunku misji, którą powierzył nam Pan Jezus polecając byśmy szli na cały świat i czynili ludzi Jego uczniami. W tę misję wpisuje się charyzmat, który zostawiła nam bł. Maria Teresa Ledóchowska. Charyzmat współpracy nad dziełem zbawienia dusz, który nigdy się nie kończy. Jadąc na misje i wracając z nich mamy wiele do zaoferowania ludziom, by budować relacje z Bogiem, ludźmi i samym sobą. Doświadczamy Jego obecności wszędzie, gdzie jesteśmy i pragniemy by inni mogli tego doświadczyć. Liczne spotkania, które podejmujemy obecnie w Polsce mają na celu doprowadzenie ludzkich serc do Boga. Spotkania te mają charakter ewangelizacyjno-misyjny.

Jesteśmy zaangażowane w takie dzieła jak: katechezy i spotkania misyjne w szkołach, dajemy świadectwo swojej konsekracji i zaangażowania misyjnego w wielu kościołach, organizujemy dzieła Kolędników Misyjnych i adopcji dzieci w wielu krajach misyjnych, prowadzimy ogniska misyjne dzieci, młodzieży i dorosłych. Włączamy świeckie osoby w dzieło misyjne jako eksternistów i zelatorów czyli gorliwych – czyniących dobro dla kościoła misyjnego.

Pragnę uczynić coś wielkiego dla Pana Boga. To słowa Marii Teresy, które są również naszą troską, by czynić wiele dla Boga, a tym samym dla ludzi. Pomaga nam w tym projekt Słucham Serca, który pozwala porządkować nasze najgłębsze pragnienia serca. A tak naprawdę mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że autorem tych pragnień jest sam Bóg. On inspiruje nas do podejmowania decyzji i konkretnych zadań. To On wie, kiedy, gdzie i jak nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Do nas należy wsłuchiwać się w swoim sercu w Jego natchnienia.

Pragniemy podzielić się doświadczeniem charyzmatu, którym żyła bł. Maria Teresa Ledóchowska nazwana przez swych przyjaciół „szaloną na punkcie misji”. Serdecznie zapraszamy do zamyślenia się nad jej życiem i działalnością.

· Kiedy: w piątki o godz. 19.30

· Gdzie: tryb online

· Prowadzą: Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera

· Kontakt: s. Bożena Najbar tel. 668 688 096 e-mail: bozena.najbar1@gmail.comComments


bottom of page