top of page
Szukaj

Dla lokalnej wspólnoty


Wspólnota jednej z nowych parafii katolickich w Haiti, jest prężnie działająca. Przed duszpasterzami i liderami grup duszpasterskich stoją liczne wyzwania. Aby im sprostać potrzebują oni pomocy w formowaniu katechetów, liderów i szczególnie młodzieży. Ks. Renel pisze do nas list prosząc o wsparcie.


Drodzy Dobroczyńcy, zawracam się do Was z gorącą prośbą o pomoc finansową, jaka jest potrzebna na formację liderów świeckich zaangażowanych w ewangelizację w niedawno utworzonej parafii Manquette: katechetów, liderów grup i komisji parafialnych oraz formację młodzieży. Pragniemy, aby wzrastając w wierze byli mniej podatni na negatywny wpływy środowisk obecnych w miejscowości, która przez lata należała do peryferii miasta Ouanaminthe, do którego napływała ludność z innych części kraju w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Projekt ma na celu formację świeckich, którzy będą bezpośrednio zaangażowanych w działalność duszpasterską parafii. Na początek chcielibyśmy zorganizować trzymiesięczne sesje formacyjne z Biblii, liturgii, misjologii i chrystologii, jak również gruntowną formację religijną dla młodzieży. Mając nadzieję na pozytywną odpowiedź, zapewniam o naszej modlitwie w Waszych intencjach.

ks. Renel Prosper, Fort-Liberté, HaitiComments


bottom of page