Czekamy na kolejne spotkanie!

W ostatni weekend 31 maja – 2 czerwca w naszym domu w Krośnie odbywały się misyjne rekolekcje dla młodzieży. „UMIŁOWANE DZIECI BOGA – OD CHRZTU DO MISJI”.

Naszym tematem przewodnim był Chrzest święty. Czym jest? Co nam daje? Czego od nas „wymaga”? Dlaczego wiąże się z misjami i głoszeniem Ewangelii?

Wierni, przez chrzest wcieleni do Kościoła, dzięki otrzymanemu znamieniu przeznaczeni są do uczestnictwa w kulcie religii chrześcijańskiej, i odrodzeni jako synowie Boży, zobowiązani są wyznawać przed ludźmi wiarę, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła.” (Lumen gentium 11)

Mówiąc o chrzcie i przy „okazji” – dnia dziecka nie mogło zabraknąć kilku myśli o Dziecięctwie Bożym. „Przekształceni przez Ducha Świętego w dzieci Boże powinniśmy przyjąć wobec Ojca niebieskiego dziecięcą postawę zaufania Mu, posłuszeństwa Jego woli, pokornego uznania swojej niewystarczalności. Powinniśmy także z Nim rozmawiać jak najczęściej i spotykać się w sakramentach. Jeśli Boga uznamy za jedynego Ojca, ludzi powinniśmy uznać za braci i nie wywyższać się ponad nikogo, nikim nie pogardzać ani nikogo nie poniżać” .

Każdego dnia uczestniczyliśmy we Mszy świętej, w piątek w adoracji Najświętszego Sakramentu. Był czas na słuchanie, na chwilę przemyślenia i spotkanie z Panem Bogiem, na wspólne dzielenie się pod orzechem (pogoda do tego zachęcała 😊). W sobotnie popołudnie odbyła się rozprawa sądowa. Argumentem spornym był „chrzest niemowląt – za, czy przeciw? Ostatecznie po długiej i burzliwej rozprawach sędzia Mateusz orzekł, iż warto i należy chrzcić małe dzieci. Nie warto odkładać tej decyzji na później.

Nie zabrakło też spotkania przy ognisku i opowieści misyjnych. Młodzież przygotowywała również dla siebie nawzajem pamiątki chrztu świętego, które mają przypominać, że nie był to tylko fakt z przeszłości, ale rzeczywistość która zobowiązuje nas do troski o dar który otrzymaliśmy, o naszą wiarę.

„Z chrztu wynikają odpowiedzialność i obowiązki.” KKK1269Ze swej strony każdy uczeń Chry­stusowy ma obowiązek szerzenia wiary.” (Lumen gentium 17)

Rozstaliśmy się z nadzieją na kolejne spotkanie. Pozostaje więc dookreślić temat, ustalić termin i znów się widzimy.

Serdecznie pozdrawiam dziękując za dobre spotkanie ciekawą grupę.

s. Kinga Latocha


43 wyświetlenia

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło