Chleb św. Antoniego


„Nabożeństwo do św. Antoniego z Padwy rozpowszechniło się od pewnego czasu w iście cudowny sposób. Nowy objaw tej czci, objaw potrzebom epoki, wydał dzieło miłosierdzia znane pod nazwą „Chleb św. Antoniego” polegające na obietnicy (i oczywiście spełnieniu tejże) złożenia, w dowód wdzięczności za otrzymaną, za jego pośrednictwem łaskę, pewnej ofiary pieniężnej, przeznaczonej na chleb dla ubogich”. W takich słowach bł. Maria Teresa Ledóchowska w Echu z Afryki z 1907 roku zachęcała wszystkich czcicieli św. Antoniego do ofiarowania swojej jałmużny na rzecz ubogich, których święty z Padwy bardzo kochał i którym za życia pomagał. Bł. Maria Teresa, która sama była wielką czcicielką świętego z Padwy, widziała ogromną możliwość wspierania misji poprzez dzieło Chleb św. Antoniego.

Więcej o inicjatywie "Chleb św. Antoniego".

123 wyświetlenia

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło