top of page
Szukaj

Chłopcy z centrum Emilianii


Ojcowie somascy od ponad 50 lat służą najuboższym w Kolumbii. Od początku swojej obecności na kolumbijskiej ziemi troszczą się o porzucone, niechciane i opuszczone dzieci w Tunja. Ich ośrodek – Centrum Emilianii – znajduje się w dzielnicy, która słynie z handlu narkotykami. Jest to bardzo uboga, ale i niebezpieczna część miasta. W ośrodku prowadzonym przez ojców łomaskich przebywa obecnie 40 dzieci. Prawie wszyscy jego mieszkańcy doznali w swoim krótkim życiu wiele krzywd związanych z wykorzystywaniem, pozbawieniem opieki czy narażaniem na uzależnienia i życie na ulicy. W swoim nowym domu dzieci znajdują wszechstronną pomoc, otrzymują mu nie tylko schronienie i wyżywienie, ale mogą też liczyć na pomoc psychologiczną, duchową i wszechstronny rozwój osobisty.

W Centrum Emilianii mieszkają dzieci i młodzież między 6. a 18. rokiem życia. To miejsce

staje się alternatywą dla życia uwikłanego w handel i przemyt narkotyków, jakie oferują ulice dzielnicy Tunja. Naszym celem, jako misjonarzy posługujących w Kolumbii, jest nie tylko ochrona małoletnich przed wszelakim wykorzystaniem, ale danie im możliwości edukacji i rozwoju osobistego. Poprzez bardzo rodzinny charakter naszego domu tworzy się klimat pozwalający dzieciom i młodzieży odzyskać radość i uczyć się samemu w wolności kształtować swoje życie.

Aby móc kontynuować to dzieło, potrzebujemy Waszej pomocy. Obecne przepisy prawne obligują nas do restrukturyzacji pomieszczeń Centrum, aby spełniały one nowe normy państwowe. Naszym marzeniem jest także otworzenie nowego domu dla młodzieży, która już opuszcza nasz ośrodek. U progu wkraczania w dorosłość i podejmowania pracy potrzebują oni jeszcze bezpiecznego miejsca, dającego im poczucie stabilności i oparcia.

Bardzo dziękujemy za każdy gest życzliwości i solidarności z nami, prosząc Was, drodzy przyjaciele misji, o pomoc i modlitwę, aby budowane przez lata dzieło nadal mogło służyć i otaczać opieką kolumbijskie dzieci ulicy.


o. Antonio Formenti

Tunja, Kolumbia

Comments


bottom of page