Nasi Patroni

Niedawno byłam na audiencji u Ojca świętego i przedstawiłam mu wielką prośbę, by zechciał zatwierdzić Matkę Bożą Dobrej Rady i św. Piotra Klawera jako naszych patronów. Tej łaski Ojciec święty udzielił na piśmie, które nazywa się Breve Apostolskie. Ojciec Św. uważa pomoc misjom za najbardziej konieczną i oddaje nas w sposób szczególny pod opiekę Matki Bożej Dobrej Rady i św. Piotra Klawera.

bł. Maria Teresa Ledóchowska,1904

maryja.jpg

Potrzebujemy doradczyni tak w sprawach duchowych, jak i doczesnych, a któż byłby bardziej do tego zdolny niż Matka Boża    Dobrej Rady?

Piotr Klawer.jpg

Wpatrując się w niego, w jego miłość, wyrzeczenie i cierpliwość, nigdy nie zgłębimy do końca wspaniałej księgi jego życia.

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło