Misyjna Wspólnota Furaha

Misyjna Wspólnota FURAHA to dzieło wolontariatu misyjnego dla młodzieży, powstałe 9 września 2009 roku. Działa przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie. Celem Wspólnoty jest budzenie          i ożywianie świadomości misyjnej wśród młodzieży, poprzez formację duchową i misyjną, po to aby być misjonarzami zawsze i wszędzie. Hasłem Wspólnoty są słowa: I ty możesz zmienić świat na lepszy.

Działalność wolontariatu skupia się wokół 5 pragnień bł. Marii Teresy Ledóchowskiej:

módlcie się za misje
kochajcie misje
czytajcie o misjach
ofiarujcie misjom coś od czasu do czasu
pozostańcie wierni misjom

Wolontariusze wspomagają siostry klawerianki w dziele animacji misyjnej zapoczątkowanej przez bł. Marię Teresę Ledóchowską. Włączają się czynnie w prowadzenie animacji misyjnej w parafiach, szkołach i grupach misyjnych, pomagają siostrom w pracach sekretariatu misyjnego oraz redakcji „Echa z Afryki i innych kontynentów”.

W ramach wolontariatu młodzież może wziąć udział w miesięcznym doświadczeniu w kraju misyjnym. Dotychczas były zorganizowane 4 wyjazdy – jeden do Kamerunu i trzy na Wyspy Zielonego Przylądka, w których wzięło udział 22 wolontariuszy. Podczas wyjazdów na doświadczenie misyjne wolontariusze współpracowali        z Siostrami św. Michała Archanioła, Siostrami Najświętszej Duszy Chrystusa Pana oraz z siostrami klaweriankami w 6 placówkach misyjnych. Przygotowanie do wyjazdu na doświadczenie misyjne trwa rok i polega na comiesięcznych weekendowych spotkaniach formacyjnych obejmujących formację duchową, misjologiczną oraz przygotowanie praktyczne.

Wolontariat misyjny i animacja w kraju

Pierwszym krokiem do wyjazdu na misje jest zaangażowanie w kraju. Przez ten czas wolontariusze przygotowują się do wyjazdu, rozwijają swoje mocne strony, poznają lepiej ideę wolontariatu oraz innych wolontariuszy. Jest wiele zajęć, które  pozwalają im stać się częścią misyjnego świata jeszcze przed wyjazdem. Czas pomocy misjom nie jest czasem straconym. Dzięki niemu wolontariusze łatwiej mogą zdecydować się na wyjazd na wolontariat zagraniczny. Wymagamy co najmniej rocznego zaangażowania w Polsce, choć tak naprawdę czasu nie liczymy. Im dłuższy czas zaangażowania misyjnego tym owocniejsze będzie doświadczenie misyjne.

Spotkania formacyjne

Jednocześnie z zaangażowaniem na rzecz misji wolontariusze biorą udział w spotkaniach formacyjnych. Są to spotkania comiesięczne, pozwalające im odkryć i kształtować swoje misyjne powołanie, a także przygotować się praktycznie do pracy w innej kulturze i w misyjnych warunkach.

 

Decyzja o wyjeździe na wolontariat misyjny

Pod koniec stycznia ma miejsce rozmowa z siostrą odpowiedzialną za wolontariat. Na podstawie kilkumiesięcznego zaangażowania, rozmowy, a przede wszystkim tego jak zdołaliśmy się nawzajem poznać, wspólnie podejmujemy decyzję o wyjeździe wolontariusza.

Przygotowanie bezpośrednie

Przygotowanie do wyjazdu obejmuje: wykonanie niezbędnych szczepień, załatwienie formalności wizowych, nauka języka, współfinansowanie kosztów wyjazdu, zakup biletu, itd. Przed wyjazdem na doświadczenie misyjne trzeba dowiedzieć się jak najwięcej na temat danego kraju, placówki misyjnej i jak najlepiej przygotować się pod kątem planowanej pracy.

Wyjazd na doświadczenie misyjne

Jednym z najważniejszych momentów czasu formacji jest przyjęcie krzyża misyjnego, podkreślającego gotowość do dzielenia się świadectwem wiary. Potem pakujemy walizki, żegnamy rodzinę, przyjaciół i wyruszamy!

Doświadczenie misyjne

Podczas pobytu na placówce misyjnej wolontariusze codziennie dzielą się świadectwem wiary poprzez solidne wykonywanie swoich obowiązków oraz przebywanie z ludźmi, do których zostali posłani.

Po powrocie

Po powrocie, wolontariusze uczestniczą w spotkaniach, podczas których dzielą się przeżyciami, zastanawiają się nad tym co udało im się zrobić podczas wyjazdu, czego się nauczyli oraz co dalej zrobić ze zdobytym doświadczeniem. Przez co najmniej rok wolontariusze angażują się w działalność na rzecz misji, jeszcze pełniej dzieląc się świadectwem pracy na misjach w parafiach, szkołach oraz towarzysząc w formacji osobom przygotowującym się do wyjazdu.

Jeśli chcesz dołączyć się do nas, skontaktuj się z:

Misyjna Wspólnota FURAHA

Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera

ul. Łukasiewicza 62
38-400 Krosno

siostra Agata Wójcik SSPC

tel. +48 13 4321676; +48 696 402 952

krosno@klawerianki.pl

 

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło