KRAKÓW - WOLONTARIAT MISYNY

Misyjna działalność Kościoła jest różnorodna, dotyczy bowiem wielu dziedzin życia chrześcijańskiego. Pragnąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom ludzi młodych

i pełnych entuzjazmu, organizujemy Młodzieżowy Wolontariat Misyjny,   w którego programie jest misyjna formacja duchowa, a także poznawanie świata misji chrześcijańskich na świecie realizowanie różnych projektów i udział w doświadczeniach misyjnych.

Doświadczenie misyjne jest formą zaangażowania w dzieło ewangelizacji. Daje możliwość bezpośredniego kontaktu z misjonarzami, uczestnicząc w ich pracach, dzieląc się wiarą w duchu solidarności i braterstwa.  Kilkutygodniowy pobyt misyjny ma także wymiar wolontariatu. Uczestnicy angażują się w projekty pomocy dzieciom, osobom starszym czy też inne dzieła podejmowane przez lokalną wspólnotę kościoła. 

Najbliższe doświadczenie misyjne odbędzie się w Tanzanii

Zapraszamy do wzięcia udziału

w spotkaniach formacji misyjnej

w domu sióstr misjonarek

św. Piotra Klawera przy ul. Grabowej 9 w Krakowie.

Organizujemy także dobę misyjną.

Zgłoszenia przyjmuje: s. Bożena - tel. 668 688 096

e-mail: bozena.najbar1@gmail.com

 

Misyjne doświadczenie w Tanzanii

CZERWIEC

2019

Przed nami wyjazd na doświadczenie misyjne do Tanzanii. Przygotowania rozpoczęliśmy we wrześniu 2018 roku. Przewidujemy 17 spotkań, które obejmują warsztaty oraz dni skupienia i rekolekcje. Na spotkaniach podejmujemy takie tematy jak: misjologia, teologia biblijna – Słowo Boże w innych kulturach, Podstawy życia duchowego (modlitwa osobista, sakramenty święte), zagadnienia Afryki (rodzime religie, czarne chrześcijaństwo, islam w Afryce, filozofia i kultura, obyczaje i prawo), misyjne dokumenty Kościoła, podstawy katechezy misyjnej, medycyna tropikalna, języki: angielski i suahili, zasady komunikacji.

W przygotowaniach towarzyszą nam osoby, które mają doświadczenie misji: ks. dyr. Tadeusz Dziedzic (15 lat pracy na misjach w Tanzanii), s. Bożena Najbar (kilka wyjazdów na doświadczenie misyjne: (Uganda, Tanzania, Peru, Brazylia, Argentyna, Ukraina), dr Wanda Helena Reinfuss (lekarka w krajach misyjnych: Tanzania i RŚA), ks. prof. Andrzej Zwoliński (podróżnik i autor wielu książek między innymi „Biedy Afryki”, „Duchy Afryki”.

 

Planujemy także zrealizować projekty, które przedstawiają nam misjonarze, do których jedziemy, np. zakup Pisma Świętego w j. suahili dla tamtejszej ludności.

Pięcioosobowa grupa wyrusza już pod koniec czerwca 2019. Życzymy im wiele łask Bożych i darów Ducha Świętego w każdym dniu posługi miejscowej ludności Masajskiej.

s. Bożena Najbar

Doświadczenie misyjne

FORMACJA

Doświadczenie misyjne nie zaczyna się jednak dopiero w kraju, do którego wybierają się wolontariusze; czas przygotowania oraz dzielenia się doświadczeniem po jego zakończeniu  stanowią jego integralną część.  Dlatego młodzież pragnąca przeżyć takie doświadczenie wiary, uczestniczy   w spotkaniach formacyjnych, poznaje specyfikę kultury miejsca gdzie odbędzie się doświadczenie, angażuje się w projekty animacji misyjnej podejmowane przez Siostry Klawerianki poprzez Wydział Duszpasterstwa Misyjnego, np. Misyjny Dzień Dzieci, Kongres Misyjny Dzieci, rekolekcje misyjne, itp.

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło