top of page

Boże miłosierdzia i Ojcze wszelkiej pociechy! Ty przez służebnicę swoją Marię Teresę okazywałeś miłosierdzie i pocieszenie wielu opuszczonym i wzgardzonym. Przez Jej wstawiennictwo uczyń nas narzędziem Twojej opatrzności, dobroci i pocieszenia dla wszystkich, którzy tego potrzebują.

A jeżeli woli Twojej nie jest przeciwne, racz ją zaliczyć do grona swych świętych, nam zaś udziel łaskawie tego,

o co się ufnie prosimy z pragnieniem jedynie Twojej chwały i naszego dobra.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

O otrzymanych łaskach

prosimy powiadomić Siostry Klawerianki

mtl-bambini-eritrea_edytowane.jpg
Litania do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,  módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, Patronko nasza,
Bł. Mario Tereso Ledóchowska, dziewico
Bł. Mario Tereso, miłująca niepodzielnym sercem Boga,
Bł. Mario Tereso, naśladująca Chrystusa ukrzyżowanego,
Bł. Mario Tereso, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego,
Bł. Mario Tereso, gorliwa czcicielko Serca Bożego,
Bł. Mario Tereso, rozmiłowana w Eucharystii,
Bł. Mario Tereso, wsłuchana w głos Maryi. Matki Dobrej Rady,
Bł. Mario Tereso, wierna córko Kościoła,
Bł. Mario Tereso, żyjąca wiarą, nadzieją i miłością,
Bł. Mario Tereso, wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa,
Bł. Mario Tereso, miłośniczko ewangelicznej pokory,
Bł. Mario Tereso, czerpiąca z Ewangelii inspirację do działania,
Bł. Mario Tereso, otwarta na znaki czasu,
Bł. Mario Tereso, wielka czcicielko św. Piotra Klawera,
Bł. Mario Tereso, założycielko zgromadzenia sióstr klawerianek,
Bł. Mario Tereso, całkowicie oddana służbie Kościołowi misyjnemu,
Bł. Mario Tereso, pałająca gorliwością o zbawienie dusz,
Bł. Mario Tereso, cierpliwa we wszystkich przeciwnościach,
Bł. Mario Tereso, nie ustająca w modlitwie i pracy dla rozkrzewienia wiary,
Bł. Mario Tereso, zatroskana o potrzeby misjonarzy w Afryce,
Bł. Mario Tereso, zapalająca Europę ogniem miłości do misji,
Bł. Mario Tereso, Patronko współpracy misyjnej Kościoła w Polsce,
Bł. Mario Tereso, Matko Afryki, Bł. Mario Tereso,, orędowniczko wzywających twego wstawiennictwa,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami bł. Mario Tereso.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który powołałeś bł. Marię Teresę, dziewicę, aby żyła jedynie dla Chrystusa i Jego Ciała Kościoła, daj nam za jej przyczyną, by całe nasze życie, Twoją miłością prawdziwie ukształtowane, było służbie braciom poświęcone. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

bottom of page