Przekaż darowiznę

MISJE

Pragnę tu podziękować tym wszystkim, którzy z poświęceniem składają dary na dzieło misyjne: ich wyrzeczenia i współuczestnictwo są niezbędne, by budować Kościół i świadczyć o miłości.

Jan Paweł II

FORMACJA

Z pewnością wszyscy jesteśmy wezwani, by rozwijać się jako ewangelizatorzy. Jednocześnie starajmy się o lepszą formację, o pogłębienie naszej miłości i jaśniejsze świadectwo Ewangelii. Dlatego wszyscy powinniśmy pozwolić, by inni nas nieustannie ewangelizowali.

Franciszek, Evangelii gaudium

PROJEKTY

Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem - to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. Bardzo bym chciał, żeby jałmużna stała się dla wszystkich prawdziwym, autentycznym stylem życia!

Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2018

CHLEB

Prośby misjonarzy  związane z zapewnieniem podstawowego posiłku dla osób zagrożonych głodem czy niedożywieniem  bardzo często stanowią priorytet posługi misyjnej.

Jest to podstawowy gest miłości względem Boga i drugiego człowieka

BRAK POKOJU

Ofiary przekazane na ten cel, przeznaczone są na pomoc w realizacji projektów związanych z pomocą tym, których dotykają skutki wojen i konfliktów zbrojnych.  Bardzo często to jedynie misjonarze zostają w miejscach wojen i niosą bezinteresowną pomoc, szukając dróg przebaczenia, miłości i miłosierdzia.

WODA

Brak dostępu do czystej i pitnej wody jest codziennością wielu ludzi.

Jedną z częstych próśb misjonarzy jest pomoc w budowie studni.

Czysta woda dla niektórych rejonów świata to bezcenny dar. Szanujmy wodę i pomóżmy innym, aby mieli do niej dostęp.

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło