Chleb św. Antoniego

„Nabożeństwo do św. Antoniego z Padwy rozpowszechniło się od pewnego czasu w iście cudowny sposób. Nowy objaw tej czci, objaw potrzebom epoki, wydał dzieło miłosierdzia znane pod nazwą „Chleb św. Antoniego” polegające na obietnicy           (i oczywiście spełnieniu tejże) złożenia, w dowód wdzięczności za otrzymaną, za jego pośrednictwem łaskę, pewnej ofiary pieniężnej, przeznaczonej na chleb dla ubogich”. W takich słowach bł. Maria Teresa Ledóchowska w Echu z Afryki          z 1907 roku zachęcała wszystkich czcicieli św. Antoniego do ofiarowania swojej jałmużny na rzecz ubogich, których święty z Padwy bardzo kochał i którym za życia pomagał.

Z pomocą głodującym

Bł. Maria Teresa, która sama była wielką czcicielką świętego z Padwy, widziała ogromną możliwość wspierania misji poprzez dzieło Chleb św. Antoniego. Na łamach Echa z Afryki w 1897 roku pisała „św. Antoni i cudowne jego działanie ma dopomagać także w dziele misyjnym. W tym celu Sodalicja św. Piotra Klawera umieściła w filiach swoich w Krakowie statuę św. Antoniego i puszkę na prośby i na ofiary”. Właśnie te ofiary, bardzo szybko zmieniły się w rękach misjonarzy                       w upragniony chleb dla głodujących Afrykańczyków.

 

Chleb św. Antoniego dla misji

Mimo upływu czasu, Chleb św. Antoniego jest nadal aktualny. Każdy, kto doświadczył w swoim życiu wstawiennictwa             i pomocy św. Antoniego, może w piękny sposób odwdzięczyć się za otrzymaną łaskę składając dowolną ofiarę na potrzeby najuboższych tego świata. Pamiętajmy, że wśród tych najuboższych, którym grozi śmierć z powodu głodu pracują nasi misjonarze. To oni niosą pomoc głodującym i niedożywionym dzieciom z Rwandy, Burundi czy z Sudanu. Każdy, kto chciałby zostać takim współpracownikiem św. Antoniego, może poprzez Zgromadzenie Sióstr Klawerianek przekazać swoją ofiarę na głodujące dzieci w Afryce. Św. Antoni nieustannie wstawia się za nami, a nasza jałmużna na rzecz ubogich będzie miła Bogu, gdy ją ofiarujemy w duchu miłosierdzia, tak jak to czynili za życia św. Antoni i błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska. Tylko w taki sposób zyskamy sobie skarb niewyczerpany w niebie, a drogą która będzie nas do tego prowadzić, stanie się  przeżywany obecnie okres Wielkiego Postu.

 

Ojciec Święty Franciszek

Na tą autentyczną drogą do wzrastania zaprasza nas także  Ojciec Święty Franciszek:

„W tej drodze powracania do tego, co istotne, jaką jest Wielki Post, Ewangelia proponuje trzy etapy, które Pan każe nam przejść bez obłudy, bez fikcji: jałmużny, modlitwy, postu. Czemu one służą? Jałmużna, modlitwa i post prowadzą nas do trzech rzeczywistości, które nie zanikają. Modlitwa łączy nas ponownie z Bogiem; miłosierdzie z bliźnim; post z samymi sobą. Bóg, bracia, moje życie: oto realia, które nie kończą się w nicości, w które trzeba inwestować. Wielki Post zachęca nas właśnie do spojrzenia: ku temu, co w Górze poprzez modlitwę, która wyzwala z życia horyzontalnego, płaskiego życia, w którym znajdujemy czas dla siebie, ale zapominamy o Bogu. Następnie ku drugiemu człowiekowi, przez miłosierdzie, które uwalnia od próżności posiadania, od myślenia, że wszystko układa się dobrze, jeśli mi pasuje. W końcu zachęca nas, abyśmy spojrzeli do naszego wnętrza, przez post który uwalnia nas od przywiązania do rzeczy, od doczesności, która znieczula serce. Modlitwa, miłosierdzie, post: trzy inwestycje na rzecz skarbu, który trwa.” Homilia wygłoszona podczas Mszy św.        w bazylice św. Sabiny na Awentynie, w Środę Popielcową 6 marca.

Każdy, kto chciałby wesprzeć swoją jałmużną Chleb św. Antoniego, może swój dar przesłać do Krosna na poniższe konto:

Bank Pekao S.A. I oddział w Krośnie

58124023111111000038817069

Jałmużnę na pomoc głodującym można także przekazać online.

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło