top of page
chleb sw Antoniego

Chleb św. Antoniego

„Nabożeństwo do św. Antoniego z Padwy rozpowszechniło się od pewnego czasu w iście cudowny sposób. Nowy objaw tej czci, objaw potrzebom epoki, wydał dzieło miłosierdzia znane pod nazwą „Chleb św. Antoniego” polegające na obietnicy  (i oczywiście spełnieniu tejże) złożenia, w dowód wdzięczności za otrzymaną, za jego pośrednictwem łaskę, pewnej ofiary pieniężnej, przeznaczonej na chleb dla ubogich”. W takich słowach bł. Maria Teresa Ledóchowska w Echu z Afryki  z 1907 roku zachęcała wszystkich czcicieli św. Antoniego do ofiarowania swojej jałmużny na rzecz ubogich, których święty z Padwy bardzo kochał i którym za życia pomagał.

chleb1.jpg

Bł. Maria Teresa, która sama była wielką czcicielką świętego z Padwy, widziała ogromną możliwość wspierania misji poprzez dzieło

Chleb św. Antoniego. Na łamach Echa z Afryki

w 1897 roku pisała „św. Antoni i cudowne jego działanie ma dopomagać także w dziele misyjnym. W tym celu Sodalicja św. Piotra Klawera umieściła w filiach swoich w Krakowie statuę św. Antoniego i puszkę na prośby i na ofiary”. Właśnie te ofiary, bardzo szybko zmieniły się w rękach misjonarzy w upragniony chleb dla głodujących.

Mimo upływu czasu, Chleb św. Antoniego jest nadal aktualny. Każdy, kto doświadczył w swoim życiu wstawiennictwa i pomocy św. Antoniego, może w piękny sposób odwdzięczyć się za otrzymaną łaskę składając dowolną ofiarę na potrzeby najuboższych tego świata. Pamiętajmy, że wśród tych najuboższych, którym grozi śmierć z powodu głodu pracują nasi misjonarze. To oni niosą pomoc głodującym i niedożywionym dzieciom. Każdy, kto chciałby zostać takim współpracownikiem św. Antoniego, może poprzez Zgromadzenie Sióstr Klawerianek przekazać swoją ofiarę na głodujące dzieci w krajach misyjnych.

Św. Antoni nieustannie wstawia się za nami, a nasza jałmużna na rzecz ubogich będzie miła Bogu, gdy ją ofiarujemy w duchu miłosierdzia, tak jak to czynili za życia św. Antoni i błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska.

Antoni.jpg

Każdy, kto chciałby wesprzeć swoją jałmużną Chleb św. Antoniego, może swój dar przesłać do Krosna na poniższe konto:

Bank Pekao S.A. I oddział w Krośnie

58 1240 2311 1111 0000 3881 7069

bottom of page