APEL  BOŻE  NARODZENIE  2019

Drodzy Przyjaciele Misji!

Już niebawem będziemy przeżywać noc Bożego Narodzenia. Udamy się do Betlejem, by na nowo odkryć tajemnicę Boga, który daje życie. Na Boże Narodzenie otrzymujemy na ziemi Jezusa, Chleb z nieba: jest to pokarm, który nigdy się nie przedawnia, ale pozwala nam już teraz zasmakować życia wiecznego. Papież Franciszek zachęca nas byśmy w Boże Narodzenie łamali swój chleb z tymi, którzy są go pozbawieni. Z prośbą o taką pomoc wciąż zwracają się do nas misjonarze. Przekazujemy Wam fragmenty ich listów, prosząc w ich imieniu o pomoc i wsparcie.

Kenia – dożywianie uczniów

Nasze Zgromadzenie Małych Sióstr św. Franciszka z Asyżu zostało założone w 1923 r., by służyć najuboższym w różnych zakątkach Afryki. Realizując nasz charyzmat prowadzimy wiele dzieł, wśród których są również szkoły. Jedną z nich jest szkoła podstawowa w Kasarani w Nairobi, do której uczęszcza 250 uczniów. Są to dzieci z bardzo ubogich rodzin mieszkających w slumsach. Ich rodzice, często bezrobotni i chorzy na AIDS, nie są w stanie opłacić czesnego i wyposażyć dzieci w konieczne podręczniki i przybory szkolne. Dodatkowym problemem jest wielkie niedożywienie dzieci. Wiemy, że większość naszych uczniów przychodzi do szkoły z pustym żołądkiem. Stąd nasza gorąca prośba o wsparcie projektu dożywiania, by dzieci miały zapewniony w szkole choć jeden ciepły posiłek dziennie.

s. Evelyn Monyenye

Nairobi, Kenia

Paragwaj – samochód dla misjonarek

Parafia, w której pracujemy liczy ok. 200 tysięcy parafian i posiada 36 kaplic dojazdowych. Z naszą posługą docieramy szczególnie do dzieci i młodzieży, którzy żyją w skrajnych warunkach materialnych. Często czekają, by ktoś zainteresował się ich losem, dał im „kromkę chleba”, przytulił i wysłuchał. Naszej posłudze towarzyszy zawsze głoszenie Ewangelii, uczenie modlitwy, zachęcanie do życia sakramentalnego. W naszej pracy dużym utrudnieniem jest brak samochodu. Do tej pory służył nam samochód użyczony przez jedną z parafianek. Jest on jednak zużyty i często się psuje. Zwracamy się więc z serdeczną prośbą o pomoc w zakupie nowego samochodu, który będzie służył naszej pracy misyjnej.

s. Małgorzata Siembida

Asuncion, Paragwaj

Pakistan – pomoc dzieciom ulicy

Wielkim problemem dotykającym Sangla Hill jest wciąż rosnąca liczba sierot, pół-sierot oraz dzieci ulicy, które każdego dnia muszą walczyć o przetrwanie. Liczne rodziny rozpadają się pozostawiając dzieci bez opieki, miłości, wsparcia i zapewnienia im bezpieczeństwa. Chcemy temu choć w małym stopniu zaradzić, przyjmując grupę 25 dzieci do prowadzonego przez nasze siostry sierocińca. Dzieci będą tam miały zapewnioną edukację, opiekę lekarską, wyżywienie oraz stałe wsparcie opiekunów i wychowawców. Same nie możemy jednak zrealizować tego projektu, dlatego serdecznie Was prosimy o wsparcie finansowe w zakupie materiałów szkolnych, mundurków, obuwia, leków oraz jedzenia dla naszych podopiecznych. Pomagając dzieciom, chcemy w ten sposób odmienić ich życie, by wspólnie budować lepszy świat.

s. Farzana Roshan

Lahore, Pakistan

Drodzy Przyjaciele Misji!

Ufamy, że i tym razem przyjmiecie z otwartym sercem prośby misjonarek, a przedstawione projekty będą mogły być wkrótce zrealizowane. Niech w tegoroczną noc Bożego Narodzenia światło miłości rozbłyśnie także w wielu ludzkich sercach w dalekiej Kenii, Paragwaju i Pakistanie. Wdzięczne za każdy dar zapewniamy o modlitwie w Waszych intencjach.

Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera

Informujemy, że ewentualna nadwyżka ofiar zostanie przekazana na podobne cele w krajach misyjnych.

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło