Czy nie powinniśmy dziękować Duchowi Świętemu, który w tych czasach egoizmu i materializmu natchnął szlachetne serca do uczestniczenia w Dziele, jak nasze, które zakłada jeszcze głębszą wiarę i jeszcze większe wyrzeczenie?

bł. Maria Teresa Ledóchowska, 1909

Już niebawem będziemy przeżywać noc Bożego Narodzenia. Udamy się do Betlejem, by na nowo odkryć tajemnicę Boga, który daje życie. Papież Franciszek zachęca nas byśmy w Boże Narodzenie łamali swój chleb z tymi, którzy są go pozbawieni.

Z prośbą o taką pomoc wciąż zwracają się do nas misjonarze. Przekazujemy Wam fragmenty ich listów, prosząc w ich imieniu o pomoc i wsparcie.

Pan Jezus dotknie także nas swoją łaską i nie będziemy widzieć nikogo, tylko samego Jezusa; tylko Jego chwała będzie nam leżała na sercu, będziemy troszczyć się tylko o jego sprawy; wszystko inne zejdzie na dalszy plan.

bł. Maria Teresa Ledóchowska, 1904

Bóg wychodzi naprzeciw gorącemu pragnieniu, właśnie w obecnym czasie, poprzez powstanie Dzieła, które nazywa się “Zgromadzenie  św. Piotra Klawera”, zaaprobowane w roku 1894, które ma jako szczególny cel pomoc Misjom Afrykańskim poprzez animację misyjną.

bł. Maria Teresa Ledóchowska, 1907

Jeszcze jedno słowo, słowo serdecznego podziękowania Wam, drodzy Współpracownicy i Współpracowniczki za wszystko, co zrobiliście dla naszego Dzieła i dla misji. Dziękuję Wam w imieniu misjonarzy, którym mogłam tak często wysyłać pomoc, dzięki Waszej hojności, którą ciągle mi zapewniacie.

bł. Maria Teresa Ledóchowska, 1908

Wzrok skierowany ku Maryi, która jest naszym wzorem, uczy nas, że nasza gorliwość o dusze, aby była autentycznie katolicka, musi być tym co  „katolicki” oznacza, czyli powszechna. Tylko krańce świata mogą położyć granice takiej gorliwości. Maryja działała powszechnie i apostolsko od chwili Zwiastowania aż po Kalwarię.

bł. Maria Teresa Ledóchowska, 1910

Wierzcie mi, że jest to wielkie pocieszenie dla misjonarzy,że istnieje Zgromadzenie, którego członkowie są związani ślubami i  którzy nie mają żadnego innego zadani i  innej troski , jak tylko myślenie i troszczenie o nich

bł. Maria Teresa Ledóchowska, 1905

Czas przygotowania do Bożego Narodzenia powinien być również czasem radosnego i ufnego oczekiwania, ze względu na łaski jakie Pan przygotowuje dla nas.

bł. Maria Teresa Ledóchowska, 1913

Maryja usłyszała, uwierzyła i ufała, że się to stanie, chociaż nie rozumiała jak – i wypowiedziała w pokorze swoje „fiat” niech się stanie! I właśnie o taką ufności prosił Ją Pan Bóg. Także nas prosi o taką ufność, zanim przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii św. Wierzymy, że jest obecny, ufamy i Jezus przychodzi.

bł. Maria Teresa Ledóchowska, 1904

Zróbcie konkretne postanowienie dla dobra afrykańskich misji i podejmijcie się jego realizacji, oprócz wielu innych dobrych dzieł, jakie podejmujecie.

bł. Maria Teresa Ledóchowska

Jest tylko jedno rozwiązanie, by zanieść wiarę do naszych środowisk, musimy ją zaszczepić w sercach naszych dzieci. Środkiem nie do odrzucenia jest rozbudzenie zainteresowanie misjami oraz miłość do misji. Ta miłość w cudowny sposób rozpala w nas umiłowanie naszej wiary i jest bodźcem do wyznania naszego Credo. 

bł. Maria Teresa Ledóchowska, 1908

Pragnę zwrócić się do Was z konkretną propozycją  i prosić Was serdecznie abyście zaangażowali się bardziej w animację wśród młodzieży. Przyszłość należy do młodych i nie możemy ofiarować Afryce i misjom w Afryce lepszej pomocy  niż zdobywając młodzież dla Afryki.

bł. Maria Teresa Ledóchowska, 1916r.

Copyright © 2019 Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. Wszystkie prawa zastrzeżone.Administrator

SSPC - area riservata

  • Szary Instagram Ikona
  • Twitter - Grey Koło
  • Flickr - Grey Koło
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Flickr - Grey Koło