top of page
Polish(2)_edited.jpg

Zapraszamy na uroczystości  jubileuszowe
w Krośnie 06.07.2022

 

15:00  Eucharystia

pod przewodnictwem

J.E ks. abp. Józefa Michalika
 

Agapa w klasztornym ogrodzie, zwiedzanie muzeum misyjnego, spotkanie z siostrami.

Dom Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera

ul.  Łukasiewicza 62, 38 – 400 Krosno

IMG_20210629_181320_edited.jpg

Modlitwa jubileuszowa

Trójco Przenajświętsza, obchodząc stulecie narodzin dla nieba błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, naszej Założycielki, wielbimy Cię i dziękujemy Tobie za nieoceniony dar jej życia, całkowicie poświęconego współpracy w dziele zbawienia dusz. Przez jej wstawiennictwo prosimy, aby wszyscy ludzie poznali, kochali i wielbili Ciebie na wieki.

 

Ojcze wszechmogący, spraw, aby nasze spojrzenie było zawsze zwrócone na Tego, do którego chcemy całkowicie należeć w całym naszym życiu. Ten, który jest źródłem wszelkiej łaski niech wypełni nasze serca radością. Spraw, abyśmy z żywą wiarą rozpoznali w Jego krzyżu królewską drogę do świętości.

 

Jezu, nasz Zbawicielu, przez wstawiennictwo błogosławionej Marii Teresy, udziel nam łaski wdzięczności za niezmierzone dobrodziejstwa jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Uzdolnij nas na przyjęcie darów Twojej łaski, przemieniaj nasze wspólnoty i nawracaj nasze serca, aby płonęły miłością ku Tobie i gorliwością misyjną, jak czyniła to nasza Założycielka, byśmy każdego dnia mogły przeżywać naszą konsekrację w wierności złożonym ślubom.

 

Duchu Święty, Źródło życia, natchnij nas tak jak zainspirowałeś naszą Matkę Założycielkę.  Ty, który ciągle działasz w swoim Kościele, w życiu poszczególnych osób i wspólnot, ukazuj nieskończoną miłość i miłosierdzie Boże dla całego świata. Wspomagaj nas w ofiarowaniu Tobie całego naszego życia, tak aby charyzmat przekazany nam przez Założycielkę, rozwijał się i rozszerzał aż po krańce ziemi.

 

Boże Wszechmogący, wysłuchaj próśb naszej Klaweriańskiej Rodziny: sióstr, współpracowników i dobroczyńców. W swej nieskończonej dobroci udziel nam łaski, aby heroiczne życie błogosławionej Marii Teresy, było uznanym przykładem świętości dla całego Kościoła. Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

 

Maryjo, Matko Dobrej Rady            módl się za nami

Święty Piotrze Klawerze                  módl się za nami

Błogosławiona Mario Tereso           módl się za nami

IMG-20210709-WA0011.jpg

Bł. Maria Teresa Ledóchowska

Charyzmat

Zapraszamy

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page