Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera zostało założone przez bł. Marię Teresę Ledóchowską. Oddała ona swoje dzieło misyjne pod opiekę Matki Bożej Dobrej Rady i św. Piotra Klawera.