Św. Piotr Klawer – patron Zgromadzenia Sióstr  Klawerianek.