Formularz zgody

Wyrażam zgodę na otrzymywanie

Wszystkich publikacji Sióstr Klawerianek

lub wybieram

Echo z Afryki i innych kontynentów
Kalendarz Klaweriański
Kalendarzyk Misyjny
Apel Bożonarodzeniowy i Wielkopostny
Związek Mszalny
Adopcja Serca
inne okazjonalne publikacje

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wyżej zaznaczonych publikacji od Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera z siedzibą w Krośnie przy ul. Ignacego Łukasiewicza 62, 38-400 Krosno. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera z siedzibą w Krośnie przy ul. Ignacego Łukasiewicza 62, 38-400 Krosno, NIP 6842149289, REGON 040018204.

Imię

Nazwisko

Ulica i numer domu

Miasto

Adres email