Nowenna

Nowenna do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

O Boże, pomnóż Twe łaski dla tych, którzy o nie prosić będą, z ufnością, pokładaną w pomoc bł. Marii Teresy. Niech naśladowanie jej cnót i uczynków gorliwości jakie pełniła w swym życiu zapewni nam Twoje błogosławieństwo. Bł. Maria Teresa przez swe wstawiennictwo niech będzie jeszcze jedną więcej opiekunką, która będzie nas wspierać w kłopotach i smutkach tego życia, a szczególnie niech wyprosi łaskę: ……….. (tu wymienić swą prośbę) oraz dopomoże nam do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Intencje modlitwy przez wstawiennictwo bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Imię i nazwisko

Email

Intencja